A-lex

Een kritische kijk op digitaal pleiten.

Gepost op 19/03/2021

Pleiten vanop afstand. De digitalisering staat duidelijk niet stil, ook niet bij justitie. Een evolutie die we alleen maar kunnen toejuichen.

 

Alhoewel.

 

Een pleitzitting is in principe het eindpunt van een procedure, waarop alle standpunten en argumenten samenkomen. Een rechter zal zich baseren op deze argumenten om tot een correcte beslissing te komen.

 

Een pleitzitting vanop afstand waarbij iedere partij, beurtelings, haar standpunten uiteen zet, laat geen interactiviteit toe, hetgeen nochtans zo belangrijk is.

 

Een interactief debat waarbij de rechter gerichte vragen kan stellen en waar er concrete toelichting gegeven kan worden omtrent bepaalde topics geeft de rechter de mogelijkheid om zich ten volle te informeren. Bij een zitting in persoon zal men vlugger al eens een vraag stellen, een onduidelijkheid willen verklaren, etc.

 

Dergelijke ‘videozitting’ stelt grenzen aan interactiviteit en komt een debat helemaal niet ten goede.

 

Bovendien is er van enige non-verbale communicatie tijdens een video-zitting absoluut geen sprake. Non-verbale communicatie is nochtans tijdens een gesprek o zo belangrijk (verschillende studies wezen immers uit dat 55% van de communicatie visueel gebeurt). Dit is bij een pleidooi niet anders. Daarom dat een goed pleiter zijn/haar gehele lichaam gebruikt om zijn/haar punt kracht bij te zetten. De vurigheid van een goed pleidooi gaat volledig teloor bij een video-zitting.

 

Men verliest eveneens de waarde van het menselijk contact tussen de advocaten uit het oog. Een goede relatie tussen advocaten is van onschatbare waarde. Contact tussen de advocaten voorafgaandelijk aan een zitting of na een zitting kan in bepaalde gevallen nog leiden tot een minnelijke regeling

 

Men dient dan ook waakzaam te zijn dat dergelijke digitalisering een pleitzitting niet doet verglijden tot een formaliteit.

 

Een ‘videozitting’ kan opportuun zijn om bepaalde formaliteiten af te handelen, maar een pleitzitting verdient veelal een persoonlijke en interactieve toelichting.

 

Dus Vincent Van Quickenborne, digitale zitting: ja, digitaal pleiten: neen!