A-lex

Mattijs Vanmarcke

Associate

Master in de Rechten

Houder Getuigschrift Cassatie in strafzaken

Mattijs is afgestudeerd aan de Universiteit Gent als Master in de Rechten.

Gedurende zijn studies legde Mattijs zich toe op het sociaal recht en was hij werkzaam als jobstudent aan de vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht van de Universiteit Gent.

 

Tijdens zijn stage was Mattijs werkzaam bij een middelgroot advocatenkantoor in Gent en Brussel dat zich specialiseert in het sociaal en fiscaal recht. 

 

Sinds 1 oktober 2020 versterkt Mattijs het departement sociaal en commercieel recht van A.Lex.

 

Mattijs is houder van het getuigschrift ‘Cassatie in strafzaken’.

 

Publicatie:

 

M. Vanmarcke, “De sociaalrechtelijke positie van de erkende vluchteling in België”, BTSZ, 4/2017.

De sociaalrechtelijke positie van de erkende vluchteling in België (.pdf) (This hyperlink opens a new window)