A-lex

Let's talk
Tax

icon-scrolldown.svg

Start scrolling

A.lex adviseert en begeleidt u bij de oprichting en (her)structurering van ondernemingen, waarbij aandacht wordt besteed aan:

 

  • de vennootschapsrechtelijke aspecten, zoals onder meer kapitaalswijzigingen, inbreng van een handelsfonds, ontbinding en vereffening, dividenduitkeringen, (geruisloze) fusies en (partiële) splitsingen
  • de fiscaalrechtelijke aspecten, zowel op nationaal, internationaal als Europees niveau
  • de civielrechtelijke aspecten zoals share/asset deals, overdracht van handelsfonds en intragroepsovereenkomsten

 

A.lex behartigt uw belangen ten aanzien van de belastingadministratie in fiscale geschillen, zowel tijdens de administratieve fase als tijdens de gerechtelijke fase, met betrekking tot:
 

  • personen-, vennootschaps- en rechtspersonenbelasting
  • BTW
  • registratie- en successierechten
  • regionale, provinciale en lokale belastingen