A-lex

Let's meet A.lex

Het team van A.lex heeft jarenlange ervaring binnen elk van zijn expertisedomeinen en put uit een grondige kennis ter zake. Elke juridische vraag wordt vanuit de verschillende takken van het recht behandeld.

 

A.lex legt de nadruk op een dagdagelijkse bijstand. Bij de kleinste juridische vraag kunt u met ons contact opnemen. Heeft u een brief ontvangen en weet u niet hoe u daar vanuit juridisch oogpunt best op reageert? Aarzel niet, denk proactief en contacteer ons! A.lex beperkt zich daarbij niet tot advies, maar begeleidt u ook bij de uitvoering ervan. In geschillen wordt steeds een minnelijke oplossing nagestreefd. Dit neemt echter niet weg dat wij u tevens kunnen bijstaan in een procedure alsook in de verdere opvolging naderhand.

 

Wij zijn zeer nauw betrokken bij elk van onze cliënten en zorgen ervoor dat wij steeds voor hen per GSM, per e-mail of via de vaste lijn bereikbaar zijn. Er wordt u steeds een duidelijke termijn gecommuniceerd, waarbinnen u een antwoord op uw vragen mag verwachten. Indien mogelijk krijgt u de dag zelf nog een antwoord. Adviezen alsook procedures proberen wij binnen een zo kort mogelijke termijn af te werken. Wij laten onze cliënten niet graag wachten. Deze persoonlijke aanpak garandeert een echte vertrouwensrelatie tussen u en A.lex.

 

Wij garanderen dan ook aan elk van onze cliënten een alomvattende juridische dienstverlening.