A-lex

Kevin Desmet

Partner

Licentiaat in de Rechten
Licentiaat in de Criminologie

Kevin Desmet is aan de Universiteit van Gent afgestudeerd als Licentiaat in de Criminologische Wetenschappen en als Licentiaat in de Rechten. Beide opleidingen heeft hij met onderscheiding afgerond.
 
Kevin Desmet is gespecialiseerd in fiscale adviesverlening en geschillen, evenals in (internationale) vermogensplanning en vennootschapsrecht. Kevin Desmet verzorgt diverse bijdragen in de fiscale rechtsliteratuur en is spreker tijdens opleidingen in het kader van fiscaliteit en estate planning. 

Publicaties:

K. Desmet, "Dient de vervulling van de wettelijke vrijstellingsvoorwaarden in artikel 253, 3° WIB per kadastraal perceel te worden beoordeeld?", TFR 2009, afl. 360, 372-374.

K. Desmet, "Het Hof van Cassatie bevestigt de alternatieve interpretatie van artikel 12 § 1 WIB", TFR 2013, afl. 437, 217-221.

K. Desmet, "Het FBB: omtrent de niet-terugbetaalbaarheid, de niet-overdraagbaarheid en de niet-brutering van het niet-verrekenbare gedeelte...", TFR 2014, afl. 469, 823-829.

K. Desmet, "Wegwijs in de nieuwe taxatieregels inzake de Vlaamse registratie- en erfbelasting", TFR 2015, afl. 484, 549-562.

 

K. Desmet, "Het hof van beroep te Gent over de toepassing van artikel 48 WIB: beknoptheid mag niet ten koste gaan van duidelijkheid", TFR 2016, afl. 493, 41-44.

 

K. Desmet, "Vermogensplanning, hoe begin ik eraan?", VIP 2017/2, 10-22.

 

K. Desmet, "De bijzondere liquidatiereserve onder voorwaarden verruimd tot aanslagjaar 2012", TFR 2017, afl. 530, 831-833.

 

K. Desmet & N. Lauwers, "Het decreet van 6 juli 2018 als fiscaal antwoord op het nieuw erfrecht: dekt de vlag de lading?", TFR 2019, afl. 562, 505-536.