A-lex

Let's talk
Estate planning

icon-scrolldown.svg

Start scrolling

A.lex adviseert u en begeleidt u bij de uitvoering van een (internationale) vermogensplanning, waarbij aandacht wordt besteed aan:

 

  • de civielrechtelijke aspecten, zoals onder meer het voorbereiden en reviseren van notariële akten, testamenten, huwelijkscontracten, schenkingsakten en het structureren van familiale vermogens
  • de vennootschapsrechtelijke aspecten, zoals onder meer het opstellen van beheersstructuren in familiale ondernemingen
  • de fiscaalrechtelijke aspecten met specifieke aandacht voor de binnenlandse en buitenlandse registratie- en successierechten