DISCLAIMER

Deze website bevat algemene informatie over A.lex Advocaten, evenals algemene, informatieve toelichtingen aangaande juridische onderwerpen die tot de praktijkgebieden van A.lex Advocaten behoren.

 

Dergelijke algemene toelichtingen kunnen geenszins als een persoonlijk advies op maat van de rechtzoekende worden beschouwd. A.lex Advocaten kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, die rechtzoekenden kunnen leiden ingevolge de toepassing van deze algemene toelichtingen op hun persoonlijke situatie. Gelieve voor persoonlijk advies contact op te nemen met het team van A.lex Advocaten.