Real estate  •  08/06/2024  •  Eva Dupont

Op 1 februari 2024 is het Koninklijk Besluit van 28 september 2023 betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de vastgoedbemiddelingsovereenkomsten gesloten tussen ondernemingen en consumenten, hierna afgekort als het nieuwe KB Bemiddelingsovereenkomsten, in werking getreden. Met de...

A.lex news  •  30/04/2024  •  Julie Van Acker

Op 1 februari 2024 werd het wetsontwerp tot invoering van Boek 6 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek goedgekeurd in de Kamer. Dit boek voert een nieuw buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht in (ter vervanging van het gekende artikel 1382 e.v. BW).

 

Een belangrijke wijziging in deze...

HR  •  29/04/2024  •  Lise Breine

In de maand juni ligt de focus van de sociale inspectiediensten voornamelijk op de horecasector.

 

Behoort u als onderneming tot deze sector dan is de kans groter dat de inspectie (aangekondigd of onaangekondigd) bij u langs komt.

 

Om u hierop te kunnen voorbereiden, publiceerde  de...

Estate planning  •  27/03/2024  •  Justine Bouckaert

Een eenvoudige vraag die in de praktijk blijkbaar toch niet zo eenduidig beantwoord wordt.

 

 

1             Bankoverschrijving

 

De bankgift betreft een (of hét) voorbeeld van een onrechtstreekse (niet-notariële) schenking. Door middel van bankoverschrijving boekt de schenker de...

HR  •  19/02/2024  •  Lise Breine

In de maand maart ligt de focus van de sociale inspectiediensten voornamelijk op de verhuissector.

 

Behoort u als onderneming tot deze sector dan is de kans groter dat de inspectie (aangekondigd of onaangekondigd) bij u langs komt.

 

Om u hierop te kunnen voorbereiden, publiceerde ...

  •  22/01/2024  •  

Wie zijn we?

Wat doen we?

Waarom doen we wat we doen?

Wat hebben we dit jaar gedaan?

Waarmee kunnen we u van dienst zijn?

Onze klanten aan het woord....

Lees het allemaal in de A.lex Gazette!

 

U kan deze bekijken via onderstaande link:

DE  A.LEX GAZETTE

HR  •  27/12/2023  •  Lise Breine

Zoals aangekondigd in onze newsflash van december 2023 ligt de focus van de sociale inspectiediensten in de maand januari op de bouwsector.

 

Behoort u als onderneming tot deze sector?

 

Dan is de kans groter dat de inspectiediensten (aangekondigd of onaangekondigd) bij u...

HR  •  18/12/2023  •  Lise Breine

Naar jaarlijkse gewoonte heeft de sociale inlichtingen-en opsporingsdienst (SIOD) op haar website opnieuw de flitscontroles aangekondigd voor het komende jaar.

 

In 2024 hebben volgende sectoren bijgevolg meer kans dat de Sociale Inspectiediensten hen een aangekondigd of onaangekondigd...

HR  •  28/11/2023  •  Lise Breine

In de maand december ligt de focus van de sociale inspectiediensten namelijk op de vleessector.

 

Behoort u als onderneming tot deze sector dan is de kans groter dat de inspectie (aangekondigd of onaangekondigd) bij u langs komt.

 

Om u hierop te kunnen voorbereiden, publiceerde  de...

A.lex news  •  27/11/2023  •  

A.Lex Advocaten uit de streek van Kortrijk pakt de zaken graag anders aan. Het kantoor is al jaren actief in heel Vlaanderen en combineert straffe expertise met een persoonlijk en informeel contact naar de cliënt toe. Nu hebben ze ook in Antwerpen een filiaal geopend, met de legendarische song...

HR  •  28/10/2023  •  Lise Breine

Met ingang vanaf vandaag, 28 oktober 2023, treden twee belangrijke wetswijzigingen in werking met betrekking tot de geldende opzeggingstermijnen bij ontslag:

 

  1. Opzegging door werknemer: opzeggingstermijn van maximaal 13 weken

 

Vanaf 28 oktober 2023 zal elke werknemer die zelf...

HR  •  29/09/2023  •  Lise Breine

In de maand oktober ligt de focus van de sociale inspectiediensten namelijk op de zogenaamde groene sectoren. Dit zijn de sectoren die vallen onder het paritaire comités van de landbouw (PC 144), de tuinbouwbedrijven (PC 145) en de technische land- en tuinbouwwerken (PC 132).

 

Behoort u...

HR  •  11/09/2023  •  Lise Breine

Wat?

Werkgevers die invalide medewerkers progressief tewerkstellen kunnen een werkhervattingspremie van 1.000 euro aanvragen. De premie is bedoeld om langdurig zieke werknemers die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt, te re-integreren.

 

Werkhervatting werknemer / zelfstandige?

Om als...

HR  •  30/08/2023  •  Lise Breine

Het principe van de doelgroepverminderingen eerste aanwervingen bestaat erin dat voor de eerste zes aanwervingen werkgevers (onder bepaalde strikte voorwaarden) in aanmerking komen voor een forfaitaire vermindering van hun basisbijdragen voor de sociale zekerheid gedurende een aantal kwartalen...

Commercial  •  21/08/2023  •  Julie Van Acker

Betaalt uw klant die consument/particulier is zijn factuur niet? Dan moet u eerst een gratis herinnering sturen met enkele specifieke vermeldingen vooraleer u een schadevergoeding en bijkomende interesten kan aanrekenen.

 

Gratis herinnering

 

Wanneer een onderneming haar factuur...

HR  •  12/07/2023  •  

Met trots stellen we onze samenwerking met GIGhouse voor!

 

Samen wensen we de HR medewerker/freelancer up-to-date te houden over de do's and don'ts binnen het ondernemings- en arbeidsrecht.

 

De tips and tricks geven we met veel plezier mee in de geplande workshops maar via onze...

HR  •  03/07/2023  •  Lise Breine

Op 1 juni 2023 werd de wet gestemd in het federaal parlement met betrekking tot de sociale verkiezingen van 2024. Deze wet werd op 30 juni 2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en trad onmiddellijk in werking.

 

In deze wet werd onder andere de verkiezingskalender vastgelegd. Meer...

Estate planning  •  19/06/2023  •  Kevin Desmet

Het bleef wat onderbelicht in de recente (vak)literatuur maar op 18 april jongstleden heeft de Vlaamse Belastingdienst een nieuw standpunt 23011 gepubliceerd, dat toch niet onbelangrijk is voor de praktijk van de estate planning.

 

Wanneer iemand – die initieel roerende goederen met...

HR  •  17/05/2023  •  Lise Breine

We informeerden u reeds dat er een wetsvoorstel was ingediend om het mogelijk te maken voor werkgevers om een koopkrachtpremie tot maximaal 750 EUR toe te kennen aan hun werknemers.

 

Op 28 april 2023 werd het KB betreffende de koopkrachtpremie gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit...

HR  •  27/04/2023  •  Lise Breine

  • Wat? Een vergoeding voor werknemers van 0,27 euro per met de fiets afgelegde kilometer (jaarlijkse indexatie van het bedrag).
  • Voor wie? Alle werknemers uit de private sector
  • Welke verplaatsingen? Voor de verplaatsingen die de werknemer regelmatig verricht tussen de woonplaats en de plaats...

HR  •  30/03/2023  •  Lise Breine

Werkgevers kunnen binnenkort een (voordelige) koopkrachtpremie t.b.v. maximaal 750 EUR aan hun werknemers toekennen.

 

Op 28 maart werd namelijk het wetsvoorstel ingediend tot invoering van de langverwachte koopkrachtpremie.

 

Voordelen van deze koopkrachtpremie zijn de...

HR  •  08/02/2023  •  Lise Breine

We informeerden u reeds dat de transportsector deze maand op de radar van de sociale inspectie staat.

 

In het kader van de uitvoering van het Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2023-2024, wordt in de maand februari namelijk een nationale flitscontrole in de transportsector...

Commercial  •  30/12/2022  •  Jean-Marc Simoens

Vanaf 1 januari 2023 treedt er een nieuwe wet in werking die het verbintenissenrecht hervormt. Het verbintenissenrecht is de basis waaraan bijna alle contractuele relaties getoetst worden. De wet geeft partijen veel meer de mogelijkheid om verschillende zaken zelf te regelen in het...

HR  •  21/11/2022  •  Julie Van Acker

Op 10 november 2022 werd de Arbeidsdeal gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Deze wet bevat heel wat zaken die voor u als werkgever van belang zijn.

 

Eén van de verplichtingen in de wet moet evenwel reeds tegen 1 april 2023 (!) in uw onderneming worden ingevoerd, met name het recht...

HR  •  29/06/2022  •  Lise Breine

In februari geraakte de federale regering het eens over de fameuze ‘Arbeidsdeal’. Een akkoord over een pakket aan arbeidsmarktmaatregelen met als doel enerzijds het Belgische arbeidsrecht verder te moderniseren en te flexibiliseren en anderzijds een werkgelegenheidsgraad van 80 % te bereiken...

Commercial  •  07/06/2022  •  Jean-Marc Simoens

Sinds 1 juni 2022 hebben consumenten recht op een volledige garantietermijn van 2 jaar. Vóór 1 juni 2022 hadden consumenten eveneens recht op een garantie van 2 jaar, maar moesten zij na 6 maanden zelf aantonen dat de oorzaak van de slechte functionering al aanwezig was op moment van aankoop....

HR  •  11/05/2022  •  Lise Breine

Sinds vandaag, 11 mei 2022, is ook de laatste fase van de pandemiewet (met name de nazorgfase) afgelopen.

 

Dit betekent ook het einde van  de waakzaamheidsfase van de “Generieke Gids Veilig Werken tijdens een epidemie of een pandemie”. Concreet houdt dit in dat er geen verplichte...

HR  •  31/03/2022  •  Lise Breine

Elke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk van een werkgever die ten minste één werknemer tewerkstelt, is wettelijk verplicht om een jaarverslag op te maken van de activiteiten van het voorbije werkjaar.

 

Telt uw organisatie minder dan 20 werknemers, dan voert u als...

Commercial  •  23/03/2022  •  Jean-Marc Simoens

Wat zijn correcte algemene voorwaarden? Hoe stel ik deze op? Met welke wijzigingen dien ik rekening te houden in de toekomst? Wat zijn de aandachtspunten bij het opstellen van mijn algemene voorwaarden?

Op al deze vragen en meer geeft Jean-Marc Simoens tijdens een live webinar op 25/03 een...

HR  •  10/03/2022  •  Lise Breine

In onze nieuwsbrief van 10 december 2021 hebben wij toelichting verschaft inzake de Europese Richtlijn ter bescherming van klokkenluiders en de verplichting van de lidstaten om deze Richtlijn tegen uiterlijk 17 december 2021 in nationaal recht om te zetten.

 

België haalde deze deadline...

HR  •  07/03/2022  •  Lise Breine

Vandaag (7 maart 2022) treedt de nieuwe generieke gids ‘Veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie’ in werking.

 

Net zoals de vorige versies, bevat deze gids diverse preventiemaatregelen om ervoor te zorgen dat werknemers in veilige en gezonde omstandigheden kunnen blijven werken...

HR  •  27/01/2022  •  Lise Breine

Naar jaarlijkse gewoonte heeft de sociale inlichtingen-en opsporingsdienst (SIOD) op haar website opnieuw de flitscontroles aangekondigd voor 2022.

 

Volgende sectoren hebben bijgevolg meer kans dat de Sociale Inspectiediensten hen een bezoekje zullen brengen:

 

  • Februari:...

Commercial  •  16/12/2021  •  Jean-Marc Simoens

Een ingebrekestelling is een officiële brief waarin u uw debiteur (zijnde, uw niet-betaler) een laatste maal aanmaant om binnen een bepaalde termijn zijn verbintenis (bijvoorbeeld het betalen van een factuur) uit te voeren.

 

De vorm van de ingebrekestelling is in principe geheel vrij en...

HR  •  10/12/2021  •  Lise Breine

Op 23 oktober 2019 werd de Richtlijn 2019/1937, beter gekend als de Richtlijn ter bescherming van klokkenluiders, door het Europees Parlement goedgekeurd (hierna: “de Richtlijn”).

 

De Richtlijn dwingt de lidstaten tot de invoering van vertrouwelijke interne en externe meldingskanalen, een...

HR  •  26/11/2021  •  Lise Breine

De nieuwe cao nr. 160 van 19 november 2021 gesloten in de NAR voert namelijk tijdelijk een gerechtvaardigde afwezigheid van het werk in mét behoud van loon voor werknemers die milde symptomen ervaren en die op advies van de “Self Assessment Testing Tool” een Covid-19-test dienen te...

Commercial  •  23/11/2021  •  Jean-Marc Simoens

Al enkele maanden worden verschillende sectoren geconfronteerd met ongeziene prijsstijgingen van producten. De grote vraag naar materialen en grondstoffen zorgt niet enkel voor hogere prijzen maar leidt eveneens tot schaarste van deze materialen. De lange leveringstermijnen zijn tevens...

HR  •  18/11/2021  •  Lise Breine

Op het overlegcomité van 17 november 2021 werd beslist om telewerk opnieuw verplicht te maken, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering. Deze verplichting geldt vanaf 20 november, en dat gedurende minstens 4 dagen per week. Vanaf 13...

HR  •  16/11/2021  •  Julie Van Acker

De ministerraad heeft op 10 november 2021 op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de doelgroepvermindering voor eerste werknemers.

 

Het ontwerp geeft gedeeltelijk...

HR  •  29/10/2021  •  Julie Van Acker

Onze collega, Julie Van Acker, werd door de RSZ erkend als sociaal dienstverrichter. In die hoedanigheid kan zij, mits mandaat, de toegang bekomen tot de beveiligde onlinediensten van de sociale zekerheid om tal van administratieve handelingen in uw naam te vervullen.

 

Eén van de...

Estate planning  •  13/10/2021  •  Kevin Desmet

In principe is men vrij om zijn vermogen toe te bedelen aan wie men dat wil (familie, vrienden, …) en wanneer men dat wil (schenking bij leven, legaat bij overlijden, …). Die vrijheid is evenwel niet absoluut voor hen die afstammelingen hebben en/of gehuwd zijn, in die mate dat de helft van het...

HR  •  20/09/2021  •  Lise Breine

Nu de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan stilaan beginnen te versoepelen en ons dagelijks leven er terug begint uit te zien als weleer, kan ook de vraag gesteld worden of het bedrijfsleven terug zal keren naar de vroegere gewoontes.

 

Telewerk werd in vele...

Commercial  •  09/09/2021  •  Jean-Marc Simoens

Algemene voorwaarden dienen geregeld aangepast en geüpdatet te worden. Het recht staat immers niet stil en de rechtbanken evenmin. Recent oordeelde een rechtbank dat een clausule waarin een schadevergoeding betaald diende te worden bij een annulering van een bestelling ongeldig was.

 

Hoe...

Estate planning  •  30/08/2021  •  Justine Bouckaert

Heeft u een testament opgemaakt met daarin de uitwerking van een duo-legaat, dan verdient het misschien wel de aandacht om dit te gaan herbekijken. Immers, sinds 1 juli 2021 is de fiscale reglementering op duo-legaten gewijzigd. De netto-verkrijging voor de “goede doelen” wordt in vele gevallen...

A.lex news  •  02/04/2021  •  Kevin Desmet

We zetten onze collega Justine Bouckaert graag even in de spotlight! Justine maakt reeds 1 jaar deel uit van het team van A.lex


Een dikke proficiat en bedankt voor al je inzet. We zijn blij dat je deel uitmaakt van ons team!

HR  •  10/02/2021  •  Julie Van Acker

Minister van Werk, de heer Dermagne, heeft op 21 januari 2021 de Nationale Arbeidsraad om advies gevraagd over de invoering van een omstandigheidsverlof met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming van COVID-19.

 

De Nationale Arbeidsraad (NAR) is samengesteld uit...

HR  •  18/01/2021  •  Julie Van Acker

Zoals de pers reeds te kennen gaf, heeft de overheid ‘in alle stilte’ de maatregelen om het coronavirus tegen te houden, verlengd tot 1 maart 2021.

 

De overheid heeft de maatregelen echter niet alleen verlengd, ze heeft ze, vooral naar de werkgever toe, ook uitgebreid.

 

De kans dat...

HR  •  11/01/2021  •  Julie Van Acker

Sinds 1 januari 2016 geldt een bijna volledige vrijstelling van basiswerkgeversbijdragen voor de aanwerving van een eerste werknemer. Naast een aantal andere voorwaarden diende te aanwerving in principe plaats te vinden vóór 1 januari 2021.

 

Het Federaal Regeerakkoord van september 2020...

Commercial  •  20/11/2020  •  Jean-Marc Simoens

Al een geruime tijd worden consumenten beschermd tegen bepaalde clausules van ondernemingen.

 

Vanaf 1 december 2020 zullen ook ondernemingen meer beschermd worden tegen bepaalde clausules van andere ondernemingen. De nieuwe regeling heeft niet enkel invloed op standaardcontracten, maar op...

Tax & Corporate  •  10/11/2020  •  Justine Bouckaert

Sinds de uitbraak van de COVID-19 pandemie zijn er veel nieuwe fiscale gunstmaatregelen ingevoerd. Een van deze specifieke steunmaatregelen is de tijdelijke carry-back, die ondernemingen financiële ademruimte moet geven.

 

In deze video licht Justine Bouckaert het wettelijk principe van...

HR  •  27/10/2020  •  Mattijs Vanmarcke

Het coronavirus is opnieuw aan een steile opmars bezig in ons land en dat laat niemand ongemoeid.

 

Met het eindejaar in aantocht, bereiden veel werkgevers zich alvast voor op (nog) strengere maatregelen, slechtere economische omstandigheden en nieuwe, snel wijzigende vraagstukken op...

Estate planning  •  03/09/2020  •  Nicolas Lauwers

De start van het nieuwe schooljaar betekent ook de start van nieuwe tutorials.

 

In deze video licht Nicolas Lauwers toe waarom het aangewezen is dat gehuwden met een vennootschap een huwelijkscontract afsluiten.

 

Benieuwd naar meer? Hou dan zeker onze website en LinkedIn-pagina in...

Tax & Corporate  •  23/06/2020  •  Justine Bouckaert

Met de omzetting in de Belgische wetgeving van de DAC 6-Richtlijn dienden ‘intermediairs’ (of belastingplichtigen) vanaf 1 juli 2020 aangifte te doen van zogenaamde ‘agressieve grensoverschrijdende constructies’ (voor een kort inhoudelijk overzicht van deze aangifte verwijzen we naar onze...

Estate planning  •  08/06/2020  •  Nicolas Lauwers

Bent u eigenaar van een buitenlandse vakantiewoning of bent u van plan om een buitenlands onroerend goed aan te schaffen? Zorg er dan voor dat dit onroerend goed ook voor uw erfgenamen een plek onder de zon wordt.

 

In deze video licht Nicolas Lauwers de civiele en fiscale implicaties toe...

Tax & Corporate  •  25/05/2020  •  Justine Bouckaert

Plannen om bij de komende algemene vergadering een dividend of tantième uit te keren? Vergeet de nieuwe uitkeringsregels uit het WVV voor de BV niet.

 

In onderstaande video licht Justine Bouckaert op beknopte wijze toe hoe de netto-actieftest en liquiditeitstest moeten toegepast...

Tax & Corporate  •  13/05/2020  •  Justine Bouckaert

Vanaf 1 juli 2020 moeten ‘intermediairs’ (en in subsidiaire orde, belastingplichtigen) aangifte doen van agressieve grensoverschrijdende ‘constructies’. Deze aangifteverplichting is een omzetting in de Belgische wetgeving van de DAC 6-Richtlijn (of Directive Administrative Cooperation 6)....

Tax & Corporate  •  08/05/2020  •  Justine Bouckaert

Sinds 1 januari 2019 kent ook België zijn fiscaal consolidatiesysteem in de vorm van een “groepsbijdrageovereenkomst”.  Voortaan kunnen groepsvennootschappen fiscale winst en verlies compenseren. De toepassingsvoorwaarden blijven evenwel vrij streng. Daarenboven blijkt ook de praktische...

Estate planning  •  05/05/2020  •  Nicolas Lauwers

Niettegenstaande de enorme impact van de genomen corona-maatregelen op ons dagelijkse leven, beletten deze niet dat u nog steeds kan overgaan tot het verrichten van een vermogensplanning.

 

Op donderdag 23 april 2020 heeft het federaal parlement een wet goedgekeurd met enkele specifieke...

Estate planning  •  05/05/2020  •  Kevin Desmet

De algemene antimisbruikbepaling binnen de Vlaamse erfbelasting is reeds meer dan 8 jaar in voege. Niettemin bestaat er op vandaag nog steeds onduidelijkheid over hoe de bepaling op een concreet dossier moet toegepast worden: hoe wordt de bewijslast verdeeld tussen Vlabel en de...

HR  •  03/12/2019  •  

Het Arbeidshof in Brussel moest zich uitspreken over een zaak waarbij een werkgever het bewijs van het ontslag om dringende reden staafde met een e-mail uit de persoonlijke mailbox van de werknemer.

 

In de concrete situatie had een werknemer via haar e-mailadres van het werk...

Estate planning  •  07/11/2019  •  Nicolas Lauwers

Ingevolge de wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht wordt iedere maatschap, inclusief de familiale maatschap, voortaan bestempeld als “onderneming”. Deze kwalificatie heeft onder andere tot gevolg gehad dat iedere maatschap zich tegen uiterlijk 30 april 2019 moest...

HR  •  11/10/2019  •  

 

Van 11 mei 2020 tot 24 mei 2020 vinden de sociale verkiezingen plaats voor de oprichting en vernieuwing van de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk (comité).

 

Als een onderneming gewoonlijk gemiddeld minstens 50 werknemers in dienst heeft moeten...

Commercial  •  14/02/2019  •  Jean-Marc Simoens

Enkele maanden geleden trad de nieuwe wet inzake bedrijfsgeheimen in werking. Iedere onderneming beschikt over bedrijfsgeheimen en/of vertrouwelijke informatie. Denk maar aan klanten- en leverancierslijsten, historiek van bestellingen, productieprocessen, financiële documenten, bedrijfsanalyses,...

Estate planning  •  26/10/2018  •  Kevin Desmet

Het is reeds enkele maanden geleden dat de Raad van State het VLABEL-standpunt nr. 15004 met betrekking tot de fiscale gevolgen van gesplitste aankopen en gesplitste inschrijvingen heeft vernietigd (RvS 12 juni 2018, nr. 241.761). Enkele dagen daarna heeft VLABEL op haar website meegedeeld, dat...

Commercial  •  25/06/2018  •  Julie Van Acker

België heeft na wat zwoegen en zweten eindelijk een, laten we zeggen ambitieus wetsontwerp in de Kamer ingediend dat tegelijkertijd een aantal zaken wil doorvoeren:

 

-         Een verdere uitwerking van de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke...

Commercial  •  30/03/2018  •  Jean-Marc Simoens

Een beding van eigendomsvoorbehoud is onmisbaar in de algemene voorwaarden bij koop-verkoop activiteiten.

 

Het eigendomsvoorbehoud zorgt er voor dat men als leverancier de geleverde goederen kan terugeisen, wanneer blijkt dat de klant deze goederen niet betaalt. Door middel van het...

Commercial  •  15/01/2018  •  Jean-Marc Simoens

Op 7 september 2017 verscheen er een nieuwe wet die de huidige Faillissementswet en de Wet betreffende de continuïteit van ondernemingen (WCO) samenbrengt in een gemoderniseerde regelgeving in het Wetboek Economisch Recht (WER). Ondermeer de regels omtrent de bestuurdersaansprakelijkheid worden...

Commercial  •  06/06/2017  •  Jean-Marc Simoens

Recent werden we door de media overspoeld met diverse nieuwsberichten omtrent het virus Wannacry. Dit virus verzegelt bestanden op uw computer en geeft die weer vrij tegen betaling. Experts zijn het er over eens dat bedrijven dikwijls niet bestand zijn tegen dergelijke virussen en dat het aantal...

Commercial  •  29/05/2017  •  Jean-Marc Simoens

Wie met zijn bedrijf een lening of een investeringskrediet lopen heeft bij een bank zal wel al eens van een wederbeleggingsvergoeding of funding loss hebben gehoord.

 

Bedrijven die hun lening vervroegd willen en kunnen terugbetalen worden dikwijls verwacht een hoge...

Commercial  •  11/04/2017  •  Julie Van Acker

Op 25 mei 2018 wordt de nieuwe Europese Verordening inzake privacy van kracht, ook wel beter bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of de General Data Protection Regulation (GDPR).

 

Deze verordening regelt en vernieuwt heel wat aspecten omtrent privacy en zal bij ons...

HR  •  10/04/2017  •  Julie Van Acker

Op 23 februari 2017 werd de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk, ook wel de Wet Peeters genaamd, goedgekeurd in de Kamer.

 

De Wet van 5 maart 2017 is er op gericht om enerzijds voor de werkgever wendbaar werk te creëren en anderzijds de werknemer toe te laten tot een job die werkbaar is. De wet...

Tax & Corporate  •  28/02/2017  •  Kevin Desmet

Vanaf 6 maart 2017 kan eindelijk ook een regularisatieaangifte worden ingediend voor Vlaamse registratie- en erfbelastingen. De versplintering van het fiscale landschap in België noopt ertoe dat federale belastingen enkel voor de federale overheid kunnen geregulariseerd worden en de gewestelijke...

Tax & Corporate  •  26/10/2016  •  Julie Van Acker

De komende maanden zullen LegalNews.be en Wolters Kluwer - M&D Seminars een reeks van Themadagen aanbieden, waarbij, vertrekkend vanuit een complex juridisch actueel thema, diverse topsprekers gedurende anderhalf uur een onderwerp grondig zullen analyseren en kritisch becommentariëren. 
Tijdens...

Commercial  •  06/10/2016  •  Jean-Marc Simoens

U verstuurt als ondernemer een factuur naar uw klant (al dan niet elektronisch), maar achteraf blijkt dat het rekeningnummer waarop uw klant diende te betalen, vervalst werd.

 

Meer en meer duiken er berichten op van vervalste facturen.

 

De fraudeurs breken de brievenbussen van...

Tax & Corporate  •  10/08/2016  •  Kevin Desmet

Op 21 juli jongstleden werd uiteindelijk de nieuwe federale wet goedgekeurd, waarbij opnieuw een permanent systeem van fiscale en sociale regularisatie wordt ingevoerd. De nieuwe federale regularisatiewet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 juli 2016 en is in werking getreden op...

HR  •  01/07/2016  •  Julie Van Acker

De wet ‘Macron’ hervormt in Frankrijk het principe van detachering van loontrekkende buitenlandse chauffeurs en wordt met ingang van 1 juli 2016 van kracht op het Frans grondgebied. Het transport wordt door de wet ‘Macron’, decreet 2016/418, onder detachering geplaatst. Dit is een zeer...

HR  •  27/06/2016  •  Julie Van Acker

Herinner u dat er reeds enige tijd een regeling voorhanden is die erin bestaat om eerste aanwervingen (aanvankelijk, de eerste drie aanwervingen, daarna de eerste vijf) een stuk goedkoper te maken door de werkgeversbijdragen gedurende een welbepaalde periode te reduceren.

Als gevolg van de...

Commercial  •  27/06/2016  •  Julie Van Acker

Het moge duidelijk zijn dat de juridische hervormingen die Minister Koen Geens doorvoert overal hun invloed zullen hebben, ook in de bedrijfswereld. Eind 2015 werd een nieuwe wet door het parlement goedgekeurd die er op gericht is om niet-betwiste facturen tussen ondernemingen sneller,...

Estate planning  •  26/04/2016  •  

Volgens artikel 2.7.1.0.7, eerste lid in fine VCF, de Vlaamse variant op het federale artikel 9 W.Succ., worden effecten aan toonder of op naam en geldbeleggingen, die voor het vruchtgebruik zijn ingeschreven op naam van de erflater en voor de blote eigendom op naam van een derde, geacht zich in...

Tax & Corporate  •  11/04/2016  •  

Vanaf 1 juni 2016 worden rechtspersonen, die een bestuursfunctie uitoefenen, verplicht onderworpen aan BTW voor de vergoeding die zij hiervoor ontvangen. Indien de bestuurder-rechtspersoon evenwel een BTW-eenheid vormt met de rechtspersoon waarin het mandaat wordt uitgeoefend, dient geen BTW...

Tax & Corporate  •  30/03/2016  •  Kevin Desmet

Ruim twee jaar nadat een einde werd gemaakt aan de mogelijkheid tot fiscale en sociale regularisatie, heeft de huidige Ministerraad in dat verband een nieuw wetsontwerp goedgekeurd. De nieuwe wetgeving was bedoeld om van start te gaan op 1 januari 2016, maar door een bevoegheidsconflict met de...

HR  •  19/11/2015  •  Julie Van Acker

Het uitzonderingsregime inzake opzegtermijnen voor de bouwsector werd door het Grondwettelijk Hof op 17 september 2015 nietig verklaard.
Voor arbeiders die actief zijn in de bouwsector in het kader van de tijdelijke en mobiele werkplaatsen gold een uitzonderingsregime van kortere...