DE NIEUWE WET BETREFFENDE DE SOCIALE VERKIEZINGEN 2024 IS GEPUBLICEERD

HR  •  03/07/2023  •  Lise Breine

Op 1 juni 2023 werd de wet gestemd in het federaal parlement met betrekking tot de sociale verkiezingen van 2024. Deze wet werd op 30 juni 2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en trad onmiddellijk in werking.

 

In deze wet werd onder andere de verkiezingskalender vastgelegd. Meer bepaald werd beslist dat de sociale verkiezingen georganiseerd moeten worden in de periode die loopt van 13 tot en met 26 mei 2024.

 

Dit heeft tot gevolg dat de effectieve verkiezingsprocedure zal plaatsvinden in de periode van 15 tot en met 28 december 2023.

De link naar de wet vindt u hier: Moniteur Belge - Belgisch Staatsblad (fgov.be)

 

Heeft u vragen of wenst u bijstand bij het organiseren van uw sociale verkiezingen? Let’s talk.

DEEL DIT BERICHT: