Gespecialiseerde invordering van uw onbetaalde facturen

Onbetwiste facturen die niet of laattijdig worden betaald, zorgen niet alleen voor extra administratie maar ook voor cashflow problemen.

 

A.lex heeft daarom een gespecialiseerde incassoafdeling opgericht waarbij u als onderneming ontzorgd wordt van uw wanbetalers.

 

 

 

incasso

Waarom A.lex?

Wij kunnen als advocaat meer dan een gewoon incassobureau of gerechtsdeurwaarder. Wij staan in voor het ganse invorderingstraject, zowel minnelijk als gerechtelijk, waarbij de commerciële relatie met uw klant niet uit het oog wordt verloren.

Onze aanpak

We starten met het versturen van een aanmaning tot betaling en dringen steeds eerst aan op een minnelijke regeling. Pas wanneer blijkt dat dit niet mogelijk is, gaan we over tot gerechtelijke procedure en doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat u zo snel mogelijk uw centen krijgt.

Wat kost het?

Wij leggen onze kosten zoveel als mogelijk bij uw debiteur. Een invordering kost u bij ons maximaal 150 EUR.

invoice-hand

1 Stuur ons uw facturen

U stuurt ons een mail op incasso@a-lex.be waarin u ons de onbetaalde factuur/facturen samen met uw algemene voorwaarden en eventueel eerder verstuurde rappels overmaakt. Het is belangrijk dat uw voorwaarden afdwingbaar zijn en dat deze werden overgemaakt aan uw debiteur.

 

 

 

 

emails-letter-mail

2 Ingebrekestelling

Binnen de 3 werkdagen wordt uw wanbetaler door ons reeds in gebreke gesteld. Bij betaling door de debiteur van de hoofdsom, interesten en schadebeding ontvangt u de hoofdsom (saldo factuur) en ontvangen wij het resterend gedeelte (met een minimum van 150 EUR).

 

 

 

 

courthouse

3 Dagvaarding

Bij niet-betaling binnen termijn starten wij een gerechtelijke procedure. U ontvangt de hoofdsom en wij de interesten, schadebeding en rechtsplegingsvergoeding. Er wordt enkel een voorschot aangerekend voor de kosten van de dagvaarding.

 

 

 

 

hammer-legal

4 Gedwongen uitvoering

Indien de debiteur nog steeds niet betaalt, kan er overgegaan worden tot verdere betekening en beslag. Onze kosten blijven beperkt tot de interesten, schadebeding en rechtsplegingsvergoeding. De kosten van de gerechtsdeurwaarder dienen voorgeschoten te worden.

 

 

 

 

Voordelen

Invorderingstraject van A-Z

Snelle aanpak

Klantvriendelijk, maar volhardend

Online portaal waarin u al uw dossiers kunt opvolgen

Grondige juridische kennis

Start meteen

Stuur ons uw niet-betwiste onbetaalde facturen, samen met de algemene voorwaarden en de laatste rappel die u heeft verstuurd. Wij doen dan onmiddellijk het nodige en zorgen voor een snelle invordering van uw centen!