Update algemene voorwaarden: zichtbaarheid wint aan belang

Commercial  •  09/09/2021  •  Jean-Marc Simoens

Algemene voorwaarden dienen geregeld aangepast en geüpdatet te worden. Het recht staat immers niet stil en de rechtbanken evenmin. Recent oordeelde een rechtbank dat een clausule waarin een schadevergoeding betaald diende te worden bij een annulering van een bestelling ongeldig was.

 

Hoe kwam dit?

 

Wel, het Wetboek Economisch Recht bepaalt dat de consument de mogelijkheid moet hebben om kennis te nemen van de algemene voorwaarden op een duidelijke en begrijpelijke wijze. Normaliter is een ondertekening van de bestelbon op de voorzijde, alwaar wordt verwezen naar de algemene voorwaarden op de achterzijde van de bestelbon, hiervoor voldoende.

 

Rechtspraak stelt nu dat dit niet meer het geval is voor opzegbedingen/schadebedingen die zwaarwichtig zijn en grote gevolgen kunnen hebben voor de consument. Dit is bijvoorbeeld zo wanneer de bestelling enkel geannuleerd kan worden door de consument na het betalen van een schadevergoeding van 30% van de waarde van de bestelling.

 

De onderneming is verplicht de consument uitdrukkelijk te wijzen op deze specifieke clausule. Een verwijzing naar de algemene voorwaarden op de achterzijde is niet meer voldoende. De onderneming moet overigens aantonen dat zij de consument hier uitdrukkelijk op heeft gewezen.

 

Hoe kan men dit bewijzen? Wat is de oplossing?

 

Het is aldus de taak van de onderneming om dergelijke clausules in het oog te doen springen bij de consument. Het is aangeraden om een opzegbeding/schadebeding (waarin een schadevergoeding van bijvoorbeeld 30% wordt bepaald) op de voorkant van de bestelbon te plaatsen, boven de plaats waar de consument zijn handtekening zet.

 

Concreet

 

Iedere onderneming dient voor zichzelf uit te maken welke clausules zij het belangrijkst acht en welke clausules grote gevolgen kunnen hebben. Om er zeker van te zijn dat men zich kan beroepen op deze clausules, dienen zij dus idealiter op de voorkant van de bestelbon geplaatst te worden, kort bij de plaats waar de consument de bon ondertekent.

 

Nood aan advies? Let's talk! 

DEEL DIT BERICHT: