Voordeel eerste werknemer wordt beperkt met ingang van 1 januari 2022.

HR  •  16/11/2021  •  Julie Van Acker

De ministerraad heeft op 10 november 2021 op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de doelgroepvermindering voor eerste werknemers.

 

Het ontwerp geeft gedeeltelijk uitvoering aan de evaluatie en het advies van het beheerscomité van de RSZ met betrekking tot de doelgroepvermindering voor eerste werknemers.

 

Het ontwerp bepaalt onder meer dat de doelgroepvermindering voor de eerste werknemer vanaf 1 januari 2022 geplafonneerd zal worden op 4.000 euro per kwartaal. De 4.000 euro per kwartaal zal ook worden toegepast voor de stock, evenwel zonder retroactiviteit.

 

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

 

Ter herinnering, op heden bestaat de regeling erin dat een nieuwe werkgever via deze doelgroepvermindering voor de eerste werknemer een bijna volledige vrijstelling van de basis RSZ-werkgeversbijdragen kan genieten, zonder beperking in tijd.

Hierin zal dus vanaf 2022 verandering in worden gebracht.

 

Wij volgen dit uiteraard verder voor u op!

 

Bron: Persbericht Ministerraad 10 november 2021

DEEL DIT BERICHT: