Leveringsproblemen en prijsstijgingen

Commercial  •  23/11/2021  •  Jean-Marc Simoens

Al enkele maanden worden verschillende sectoren geconfronteerd met ongeziene prijsstijgingen van producten. De grote vraag naar materialen en grondstoffen zorgt niet enkel voor hogere prijzen maar leidt eveneens tot schaarste van deze materialen. De lange leveringstermijnen zijn tevens ongezien.

 

In deze nieuwsbrief staan we stil bij welke juridische tools een oplossing kunnen bieden bij deze problemen.

 

Uitvoeringstermijnen: indicatieve termijnen / overmacht?

 

Een tekort aan producten kan er voor zorgen dat een onderneming niet op tijd kan leveren of de werken niet op tijd kan uitvoeren. Wat als uw leverancier de producten niet op tijd kan leveren?

Het principe is dat overeenkomsten steeds dienen te worden uitgevoerd. Indien er in de overeenkomst (of bindende algemene voorwaarden) aldus verwezen wordt naar een uitvoerings- of leveringstermijn kan men hier niet zomaar van afwijken (en al zeker niet wanneer men contracteert met consumenten). Wanneer men contracteert met een onderneming kan men een indicatieve leveringstermijn bepalen in de overeenkomst, dan wel in de algemene voorwaarden. Wees wel op uw hoede: een eenzijdige wijziging van de leveringstermijn kan niet gebeuren om willekeurige of discretionaire redenen; er moet steeds sprake zijn van een geldige reden.

Verder kan een onderneming een overschrijding van de leveringstermijn rechtvaardigen wanneer er sprake is van overmacht. In bepaalde situaties kan een (tijdelijk) tekort aan materialen een vorm van overmacht uitmaken. Dit is wel iets dat de ondernemer zelf zal moeten aantonen.

Het is dan ook aangeraden om alle mailberichten, memo’s, brieven of andere documenten te verzamelen en bij te houden waaruit zou blijken dat de leveringen van uw leverancier uitgesteld worden.

Op die manier kan er makkelijker aangetoond worden dat het tekort aan materialen een situatie van overmacht doet ontstaan zodat u niet gehouden kan zijn de uitvoerings-/leveringstermijn te respecteren.

 

Prijsstijgingen: prijsherzieningsclausules

 

Het probleem van prijsstijgingen komt vooral naar voren bij bestellingen en offertes die reeds zijn aanvaard. Indien er op voorhand niets werd overeengekomen omtrent prijsstijgingen kan een onderneming de prijzen niet zomaar eenzijdig aanpassen. De onderneming die hier niets over vermeldt in haar voorwaarden/overeenkomst, zal het risico (en eventueel verlies) dienen te dragen.

Oplossing: het is belangrijk om uw contracten, voorwaarden op de offerte, voorwaarden op de bestelbon, etc. aan te passen aan dergelijke potentiële prijsstijgingen.

Een prijsherzieningsclausule is dan ook zeer belangrijk, zeker wanneer het gaat om langdurige opdrachten of opeenvolgende bestellingen die deel uitmaken van een bepaalde overeenkomst. De clausule dient zo opgesteld te worden dat zij de stijging beperkt tot maximum 80% van de prijs per jaar. Bovendien dient een prijsstijging beperkt te zijn tot specifieke parameters, zoals de effectieve prijsstijging die betrekking heeft op het specifieke materiaal/grondstof.

 

Conclusie

Prijsstijgingen en vertragingen van uitvoerings-/leveringstermijnen kunnen een grote impact hebben op het rendement van een onderneming. Dit is zeker het geval wanneer uw leverancier bepaalde clausules heeft opgenomen in het contract maar u zelf geen goede voorwaarden hebt gekoppeld aan uw offertes, bestellingen of overeenkomsten.

Laat uw contracten en offertes/bestelbonnen dus zeker goed nalezen. Denk ook aan eventuele aankoopvoorwaarden zodat u zich kan beschermen tegen uw leveranciers/fabrikanten.

 

Nood aan advies? Let's talk!

DEEL DIT BERICHT: