'FAQ': Corona op de werkvloer

Deel 1: De COVID-19 quarantaineregels

HR  •  27/10/2020  •  Mattijs Vanmarcke

Het coronavirus is opnieuw aan een steile opmars bezig in ons land en dat laat niemand ongemoeid.

 

Met het eindejaar in aantocht, bereiden veel werkgevers zich alvast voor op (nog) strengere maatregelen, slechtere economische omstandigheden en nieuwe, snel wijzigende vraagstukken op gebied van HR.


Aan de hand van deze reeks houdt A-Lex de vinger aan de pols inzake de HR-spelregels.

 

De eerste FAQ in deze reeks zal een aantal veel gestelde vragen beantwoorden inzake de gewijzigde quarantaineregels.

 

1. In welke gevallen moeten werknemers zich thuis afzonderen?

 

Quarantaine-attesten worden afgeleverd wanneer de werknemer:

 

  • In nauw contact is geweest met een geïnfecteerde persoon, ofwel;
  • Zelf besmet is terwijl hij/zij geen symptomen vertoont, ofwel;
  • Wanneer zijn/haar medische situatie een risico is (risicogroepen).

Wanneer de werknemer besmet is en wél symptomen vertoont, zal hij of zij een arbeidsongeschiktheidsattest ontvangen indien hij of zij niet in staat is om te werken.

 

2. De werknemer overhandigt mij een quarantaine-attest. Moet ik gewaarborgd loon betalen?

 

Neen: het quarantaine-attest is niet hetzelfde als een ziektebriefje. Immers: de werknemer is in dit geval niet ziek, maar moet zich enkel preventief afzonderen in overeenstemming met de richtlijnen die de overheid verspreidt.

 

Wanneer een werknemer wél symptomen vertoont en ook geen telewerk kan verrichten, is er wel sprake van arbeidsongeschiktheid en moet de werkgever in de meeste gevallen (zie vraag 6) gewaarborgd loon betalen. Op voorwaarde natuurlijk dat de werknemer hiervoor tijdig een arbeidsongeschiktheidsattest aflevert.

 

3. Ben ik loon verschuldigd indien een werknemer zichzelf preventief wenst af te zonderen?

 

Neen: Indien een werknemer zichzelf afzondert, zonder een quarantaine-attest af te leveren, is hij of zij ongewettigd afwezig.

 

Indien de werknemer twijfelt over de eventuele toepassing van de quarantaineregels, dient hij of zij zelf contact op te nemen met de huisarts die al dan niet een quarantaine-attest zal overhandigen.

 

4. Kan de werkgever de werknemers preventief in quarantaine plaatsen?

 

In principe: ja.

 

Maar, wanneer de werkgever op eigen initiatief werknemer naar huis wil sturen, zonder dat zij een quarantaine-attest hebben, moet u het loon blijven doorbetalen.

 

De werknemers hebben in dit geval geen recht op een werkloosheidsuitkering, omdat er geen sprake is van overmacht.

 

5. Heeft de werknemer in quarantaine recht op een vergoeding?

 

Voor deze vraag maken we het onderscheid tussen werknemers die al dan niet telewerk kunnen verrichten.

 

Telewerk:

 

De werknemer die telewerk kan verrichten, heeft geen recht op bijkomende vergoedingen van de overheid. U betaalt het gebruikelijke loon gewoon verder uit.

 

De werkgever beschikt wel over de mogelijkheid om een tijdelijke onkostenvergoeding toe te kennen aan werknemers, die bovendien vrij is van belasting en RSZ bijdragen.

Hiervoor geldt echter een maximumbedrag van 129,48 euro per maand, de zogenaamde ‘bureauvergoeding’.


Daarbovenop kan de werkgever ook een bijkomende kostenvergoeding betalen voor het gebruik van internet en computer, telkens maximaal 20 euro per maand.


Werkgever en werknemer moeten hiervoor geen formele telewerkovereenkomst hebben afgesloten.

 

Voor meer informatie over deze nuttige vorm van loonoptimalisatie, kan u steeds terecht bij A-Lex.

 

Geen telewerk:

 

De werknemer die geen telewerk kan verrichten, maar wel verplicht in quarantaine moet, heeft geen recht op (gewaarborgd) loon.

 

In dergelijke gevallen wordt de arbeidsovereenkomst geschorst wegens overmacht, waardoor de werknemer een tijdelijke werkloosheidsuitkering wegens overmacht (Corona) kan aanvragen bij de RVA.

 

Deze vorm van tijdelijke werkloosheid wordt op dit moment nog aanvaard voor een duurtijd van 14 dagen, tenzij het attest een kortere datum vermeldt.


 

6. De werknemer die tijdelijke werkloosheidsuitkeringen ontvangt, wordt ziek. Moet ik gewaarborgd loon betalen?

 

Wanneer de werknemer tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ziek wordt, voldoet hij niet meer aan de voorwaarden om deze uitkering verder te verkrijgen.

 

Dit betekent echter niet dat u als werkgever gewaarborgd loon verschuldigd bent.

Immers, de arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat gewaarborgd loon enkel verschuldigd is voor de dagen van gewone activiteit waarvoor hij normaal gezien wel loon zou verkregen hebben, indien hij niet in de onmogelijkheid had verkeerd om te werken.

 

Aangezien de werknemer zich in een periode van tijdelijke werkloosheid bevond, dus geen periode van gewone activiteit, is geen gewaarborgd loon verschuldigd.

De werknemer kan dan aankloppen bij het ziekenfonds voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Tot slot merken wij op dat het RIZIV bevestigde dat dit zowel geldt voor arbeiders als bedienden, ondanks het feit dat de arbeidsovereenkomstenwet dit niet uitdrukkelijk bepaalt.

 

----

 

Deze nieuwsbrief houdt rekening met de coronamaatregelen die geldig zijn op 23 oktober 2020.

 

DEEL DIT BERICHT: