NEWSFLASH: Telewerk opnieuw verplicht

HR  •  18/11/2021  •  Lise Breine

Op het overlegcomité van 17 november 2021 werd beslist om telewerk opnieuw verplicht te maken, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering. Deze verplichting geldt vanaf 20 november, en dat gedurende minstens 4 dagen per week. Vanaf 13 december wordt de verplichting tot telewerk verminderd tot minstens 3 dagen per week.

 

De nieuwe regels gelden voorlopig tot en met 28 januari 2022.

 

Het telewerk dient ook opnieuw geregistreerd te worden. Er moet namelijk een maandelijks elektronisch register bijgehouden worden op het portaal van de sociale zekerheid. Dit portaal werd op heden nog niet ter beschikking gesteld.

 

De sociale inspectie zal toegang hebben tot dit portaal en zal dan ook opnieuw streng controleren op het verplichte telewerk. Werkgevers die zich niet aan deze maatregel houden, riskeren zware sancties.

 

Een goed telewerkbeleid blijft dan ook tot op de dag van vandaag onmisbaar in uw onderneming. Meer informatie omtrent het invoeren van telewerk en de administratieve verplichtingen bij telewerk, vindt u in onze eerdere nieuwsbrief van 20 september 2021: https://www.a-lex.be/nl/nieuws/telewerk-de-nieuwe-norm

 

Heeft u vragen omtrent telewerk of wenst u hulp bij het opmaken van een adequate telewerkpolicy? Let’s talk !

DEEL DIT BERICHT: