Uitstel rapportagetermijnen van grensoverschrijdende constructies 

 

Tax & Corporate  •  23/06/2020  •  Justine Bouckaert

Met de omzetting in de Belgische wetgeving van de DAC 6-Richtlijn dienden ‘intermediairs’ (of belastingplichtigen) vanaf 1 juli 2020 aangifte te doen van zogenaamde ‘agressieve grensoverschrijdende constructies’ (voor een kort inhoudelijk overzicht van deze aangifte verwijzen we naar onze nieuwsbrief van 13 mei 2020).  

 

De melding aan de fiscus moest hierbij gebeuren binnen de 30 dagen te rekenen vanaf (afhankelijk van wat het eerste plaatsvond):

 

- de dag nadat de constructie voor implementatie beschikbaar was gesteld; of 

- de dag nadat de constructie gereed was voor implementatie; of 

- het ogenblik dat de eerste stap in de implementatie was gezet. 

 

Daarenboven gold er een overgangsperiode voor constructies waarvan de eerste stap reeds geïmplementeerd was tussen 25 juni 2018 en 1 juli 2020. Melding moest hiervan gebeuren uiterlijk 31 augustus 2020.

 

Echter, gezien de huidige (COVID-19) situatie en in navolging van een politiek akkoord tussen de 
EU-lidstaten, heeft de Belgische administratie alvast besloten om via administratieve tolerantie een uitstel van 6 maanden toe te kennen. 

 

Dit betekent het volgende: 

 

- de 30-dagen termijn begint pas te lopen vanaf 1 januari 2021;  

- meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies waarvan de eerste stap reeds geïmplementeerd was tussen 25 juni 2018 en 1 juli 2020 moeten uiterlijk 28 februari 2021 worden meegedeeld; en 

- een eerste periodiek rapport over een marktklare constructie moet uiterlijk 30 april 2021 gerapporteerd worden. 

 

Heeft u verdere vragen hieromtrent, aarzelt u niet ons te contacteren. 

 
 
 
 
 
 
 

DEEL DIT BERICHT: