Kevin Desmet


Licentiaat in de Rechten
Licentiaat in de Criminologie

 
 

Kevin studeerde in 2008 met onderscheiding af als Licentiaat in de Rechten.

 

Reeds van in het begin van zijn professionele loopbaan werd Kevin ondergedompeld in de wondere wereld van de fiscale adviesverlening, zowel nationaal als internationaal.

 

Dat fiscaal bad liet hem uitgroeien tot een gedegen expert op vlak van tax, corporate en estate planning. Hij voelt zich niet alleen als een vis in het water binnen de adviesverlening, maar verdedigt ook met veel vuur de rechten van zijn cliënten in fiscale zaken.


Sinds meer dan een decennium is Kevin ook actief als auteur in fiscale vakliteratuur en is hij een gepassioneerd lesgever binnen fiscale domeinen en estate planning.

Publicaties

 

K. Desmet, "Dient de vervulling van de wettelijke vrijstellingsvoorwaarden in artikel 253, 3° WIB per kadastraal perceel te worden beoordeeld?", TFR 2009, afl. 360, 372-374.

K. Desmet, "Het Hof van Cassatie bevestigt de alternatieve interpretatie van artikel 12 § 1 WIB", TFR 2013, afl. 437, 217-221.

K. Desmet, "Het FBB: omtrent de niet-terugbetaalbaarheid, de niet-overdraagbaarheid en de niet-brutering van het niet-verrekenbare gedeelte...", TFR 2014, afl. 469, 823-829.

K. Desmet, "Wegwijs in de nieuwe taxatieregels inzake de Vlaamse registratie- en erfbelasting", TFR 2015, afl. 484, 549-562.

 

K. Desmet, "Het hof van beroep te Gent over de toepassing van artikel 48 WIB: beknoptheid mag niet ten koste gaan van duidelijkheid", TFR 2016, afl. 493, 41-44.

 

K. Desmet, "Vermogensplanning, hoe begin ik eraan?", VIP 2017/2, 10-22.

 

K. Desmet, "De bijzondere liquidatiereserve onder voorwaarden verruimd tot aanslagjaar 2012", TFR 2017, afl. 530, 831-833.

 

K. Desmet & N. Lauwers, "Het decreet van 6 juli 2018 als fiscaal antwoord op het nieuw erfrecht: dekt de vlag de lading?", TFR 2019, afl. 562, 505-536.

 

K. Desmet, "Het verblijvingsbeding met betrekking tot onverdeeldheden ter vervanging van de wederzijdse begiftiging tussen echtgenoten: een vergelijking van beide technieken en aandachtspunten", VIP 2020/3, 37-41.

 

K. Desmet & N. Lauwers, Vermogensplanning en het praktische nut van erfovereenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2021, 202 p.

 

K. Desmet, "Kunnen stiefkinderen verzaken aan het recht tot inkorting ten aanzien van huwelijksvoordelen aan de langstlevende stiefouder?", VIP 2022/3, 5-10.