Let's talk
Estate planning

arrow-down-white

Rome wasn’t built in a day. En dat geldt ook voor de opbouw van uw vermogen. Er zal heel wat zweet en tranen mee gepaard gegaan zijn. U kunt zich wellicht nog wel vlot enkele spannende anekdotes voor de geest halen…

 

Na zoveel inspanning wenst u dan ook zeker te zijn dat uw vermogen niet teloor gaat aan familiale twisten, fiscaal beslag, ... Want die zekerheid brengt rust.

 

Maar zekerheid vraagt ook voorbereiding. Vertrouw daarvoor op A.lex, die u de oplossingen aanreikt nog vooraleer de risico’s zich aanbieden. Met een zeer grondige kennis en rijke ervaring binnen de wereld van successieplanning en vermogensplanning, begeleidt A.lex u bij al uw privéprojecten. Of het nu gaat over de aankoop van die droomvilla in Italië, over de overdracht van uw bedrijf naar de volgende generatie, dan wel over de bescherming van de langstlevende partner. Wij bieden u zekerheid, zowel op fiscaal-juridische vlak als op familiaal vlak… althans met betrekking tot uw vermogen.

 

Just rely and let’s talk estate planning.

Estate planning news

Estate planning  •  27/03/2024  •  Justine Bouckaert

Een eenvoudige vraag die in de praktijk blijkbaar toch niet zo eenduidig beantwoord wordt.

 

 

1             Bankoverschrijving

 

De bankgift betreft een (of hét) voorbeeld van een onrechtstreekse (niet-notariële) schenking. Door middel van bankoverschrijving boekt de schenker de...

Estate planning  •  19/06/2023  •  Kevin Desmet

Het bleef wat onderbelicht in de recente (vak)literatuur maar op 18 april jongstleden heeft de Vlaamse Belastingdienst een nieuw standpunt 23011 gepubliceerd, dat toch niet onbelangrijk is voor de praktijk van de estate planning.

 

Wanneer iemand – die initieel roerende goederen met...

Estate planning  •  13/10/2021  •  Kevin Desmet

In principe is men vrij om zijn vermogen toe te bedelen aan wie men dat wil (familie, vrienden, …) en wanneer men dat wil (schenking bij leven, legaat bij overlijden, …). Die vrijheid is evenwel niet absoluut voor hen die afstammelingen hebben en/of gehuwd zijn, in die mate dat de helft van het...

Estate planning  •  30/08/2021  •  Justine Bouckaert

Heeft u een testament opgemaakt met daarin de uitwerking van een duo-legaat, dan verdient het misschien wel de aandacht om dit te gaan herbekijken. Immers, sinds 1 juli 2021 is de fiscale reglementering op duo-legaten gewijzigd. De netto-verkrijging voor de “goede doelen” wordt in vele gevallen...

Estate planning  •  03/09/2020  •  Nicolas Lauwers

De start van het nieuwe schooljaar betekent ook de start van nieuwe tutorials.

 

In deze video licht Nicolas Lauwers toe waarom het aangewezen is dat gehuwden met een vennootschap een huwelijkscontract afsluiten.

 

Benieuwd naar meer? Hou dan zeker onze website en LinkedIn-pagina in...

Estate planning  •  08/06/2020  •  Nicolas Lauwers

Bent u eigenaar van een buitenlandse vakantiewoning of bent u van plan om een buitenlands onroerend goed aan te schaffen? Zorg er dan voor dat dit onroerend goed ook voor uw erfgenamen een plek onder de zon wordt.

 

In deze video licht Nicolas Lauwers de civiele en fiscale implicaties toe...

Estate planning  •  05/05/2020  •  Nicolas Lauwers

Niettegenstaande de enorme impact van de genomen corona-maatregelen op ons dagelijkse leven, beletten deze niet dat u nog steeds kan overgaan tot het verrichten van een vermogensplanning.

 

Op donderdag 23 april 2020 heeft het federaal parlement een wet goedgekeurd met enkele specifieke...

Estate planning  •  05/05/2020  •  Kevin Desmet

De algemene antimisbruikbepaling binnen de Vlaamse erfbelasting is reeds meer dan 8 jaar in voege. Niettemin bestaat er op vandaag nog steeds onduidelijkheid over hoe de bepaling op een concreet dossier moet toegepast worden: hoe wordt de bewijslast verdeeld tussen Vlabel en de...

Estate planning  •  07/11/2019  •  Nicolas Lauwers

Ingevolge de wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht wordt iedere maatschap, inclusief de familiale maatschap, voortaan bestempeld als “onderneming”. Deze kwalificatie heeft onder andere tot gevolg gehad dat iedere maatschap zich tegen uiterlijk 30 april 2019 moest...

Estate planning  •  26/10/2018  •  Kevin Desmet

Het is reeds enkele maanden geleden dat de Raad van State het VLABEL-standpunt nr. 15004 met betrekking tot de fiscale gevolgen van gesplitste aankopen en gesplitste inschrijvingen heeft vernietigd (RvS 12 juni 2018, nr. 241.761). Enkele dagen daarna heeft VLABEL op haar website meegedeeld, dat...

Estate planning  •  26/04/2016  •  

Volgens artikel 2.7.1.0.7, eerste lid in fine VCF, de Vlaamse variant op het federale artikel 9 W.Succ., worden effecten aan toonder of op naam en geldbeleggingen, die voor het vruchtgebruik zijn ingeschreven op naam van de erflater en voor de blote eigendom op naam van een derde, geacht zich in...