Let's talk
Tax & Corporate

arrow-down-white

De ondernemer wordt de klok rond geconfronteerd met allerlei vragen, keuzes en uitdagingen: neem ik een bedrijf over of kies ik voor organische groei? Hoe financier ik een overname? Hoe kan ik een nieuwe investeerder aantrekken zonder dat ik alle controle verlies? Wat gaat het mij kosten als ik een buitenlands filiaal opstart? En hoe zit dat met de belastingen?

 

De accountant is hiervoor veelal de vertrouwenspersoon bij uitstek, maar ook deze wordt geconfronteerd met een steeds sneller wijzigende wetgeving.

 

A.lex denkt mee, als jurist én als ondernemer, om in tandem met de accountant ondernemers zo veel als mogelijk te ondersteunen en weloverwogen keuzes te laten maken. Met als ultiem doel hen te laten slagen in hun enige opzet: hun bedrijf uitbouwen!

 

A.lex kan daarbij putten uit een heel rijke ervaring op vlak van overnames, structureringen en herstructureringen van ondernemingen. Internationale (vennootschaps-)structuren zijn ons verre van onbekend, belastingneutrale technieken zelfs vrienden aan huis.

 

Let’s talk tax & corporate. Let’s talk business…

Tax & Corporate news

Tax & Corporate  •  10/11/2020  •  Justine Bouckaert

Sinds de uitbraak van de COVID-19 pandemie zijn er veel nieuwe fiscale gunstmaatregelen ingevoerd. Een van deze specifieke steunmaatregelen is de tijdelijke carry-back, die ondernemingen financiële ademruimte moet geven.

 

In deze video licht Justine Bouckaert het wettelijk principe van...

Tax & Corporate  •  23/06/2020  •  Justine Bouckaert

Met de omzetting in de Belgische wetgeving van de DAC 6-Richtlijn dienden ‘intermediairs’ (of belastingplichtigen) vanaf 1 juli 2020 aangifte te doen van zogenaamde ‘agressieve grensoverschrijdende constructies’ (voor een kort inhoudelijk overzicht van deze aangifte verwijzen we naar onze...

Tax & Corporate  •  25/05/2020  •  Justine Bouckaert

Plannen om bij de komende algemene vergadering een dividend of tantième uit te keren? Vergeet de nieuwe uitkeringsregels uit het WVV voor de BV niet.

 

In onderstaande video licht Justine Bouckaert op beknopte wijze toe hoe de netto-actieftest en liquiditeitstest moeten toegepast...

Tax & Corporate  •  13/05/2020  •  Justine Bouckaert

Vanaf 1 juli 2020 moeten ‘intermediairs’ (en in subsidiaire orde, belastingplichtigen) aangifte doen van agressieve grensoverschrijdende ‘constructies’. Deze aangifteverplichting is een omzetting in de Belgische wetgeving van de DAC 6-Richtlijn (of Directive Administrative Cooperation 6)....

Tax & Corporate  •  08/05/2020  •  Justine Bouckaert

Sinds 1 januari 2019 kent ook België zijn fiscaal consolidatiesysteem in de vorm van een “groepsbijdrageovereenkomst”.  Voortaan kunnen groepsvennootschappen fiscale winst en verlies compenseren. De toepassingsvoorwaarden blijven evenwel vrij streng. Daarenboven blijkt ook de praktische...

Tax & Corporate  •  28/02/2017  •  Kevin Desmet

Vanaf 6 maart 2017 kan eindelijk ook een regularisatieaangifte worden ingediend voor Vlaamse registratie- en erfbelastingen. De versplintering van het fiscale landschap in België noopt ertoe dat federale belastingen enkel voor de federale overheid kunnen geregulariseerd worden en de gewestelijke...

Tax & Corporate  •  26/10/2016  •  Julie Van Acker

De komende maanden zullen LegalNews.be en Wolters Kluwer - M&D Seminars een reeks van Themadagen aanbieden, waarbij, vertrekkend vanuit een complex juridisch actueel thema, diverse topsprekers gedurende anderhalf uur een onderwerp grondig zullen analyseren en kritisch becommentariëren. 
Tijdens...

Tax & Corporate  •  10/08/2016  •  Kevin Desmet

Op 21 juli jongstleden werd uiteindelijk de nieuwe federale wet goedgekeurd, waarbij opnieuw een permanent systeem van fiscale en sociale regularisatie wordt ingevoerd. De nieuwe federale regularisatiewet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 juli 2016 en is in werking getreden op...

Tax & Corporate  •  11/04/2016  •  

Vanaf 1 juni 2016 worden rechtspersonen, die een bestuursfunctie uitoefenen, verplicht onderworpen aan BTW voor de vergoeding die zij hiervoor ontvangen. Indien de bestuurder-rechtspersoon evenwel een BTW-eenheid vormt met de rechtspersoon waarin het mandaat wordt uitgeoefend, dient geen BTW...

Tax & Corporate  •  30/03/2016  •  Kevin Desmet

Ruim twee jaar nadat een einde werd gemaakt aan de mogelijkheid tot fiscale en sociale regularisatie, heeft de huidige Ministerraad in dat verband een nieuw wetsontwerp goedgekeurd. De nieuwe wetgeving was bedoeld om van start te gaan op 1 januari 2016, maar door een bevoegheidsconflict met de...