Voordeel eerste werknemer wordt verlengd in 2021

HR  •  11/01/2021  •  Julie Van Acker

Sinds 1 januari 2016 geldt een bijna volledige vrijstelling van basiswerkgeversbijdragen voor de aanwerving van een eerste werknemer. Naast een aantal andere voorwaarden diende te aanwerving in principe plaats te vinden vóór 1 januari 2021.

 

Het Federaal Regeerakkoord van september 2020 gaf al aan om deze regeling ook na 2020 te verlengen. Inmiddels heeft de Ministerraad aangegeven principieel akkoord te gaan met een ontwerp van Koninklijk Besluit om het systeem van de bijdragevermindering eerste aanwervingen zoal het nu wordt toegepast, verder te zetten.

 

Volgens de tussentijdse instructies van de RSZ van 15 december 2020 zullen ook voor indienstnames van een eerste werknemer na 31 december 2020 dezelfde toepassingsvoorwaarden blijven gelden. Een vermindering werkgeversbijdragen onbeperkt in tijd voor een eerste werknemer zal dus ook in 2021 mogelijk zijn.

 

Het blijft evenwel nog wachten op de publicatie van het een Koninklijk Besluit waarin dit op bindende wijze bevestigd wordt.

 

Tevens is het zo dat de bestaande regeling in het eerste kwartaal van 2021 door het Beheerscomité van de RSZ zal worden geëvalueerd waardoor toekomsgericht eventuele aanpassingen aan de voorwaarden of het systeem zouden kunnen worden doorgevoerd.

 

DEEL DIT BERICHT: