Newsflash: Laatste dag om uw jaarverslag IDPBW af te werken

HR  •  31/03/2022  •  Lise Breine

Elke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk van een werkgever die ten minste één werknemer tewerkstelt, is wettelijk verplicht om een jaarverslag op te maken van de activiteiten van het voorbije werkjaar.

 

Telt uw organisatie minder dan 20 werknemers, dan voert u als werkgever de functie van preventieadviseur zelf uit en bent u zelf verantwoordelijk voor het jaarverslag.

 

Dit jaarverslag dient klaar te zijn tegen uiterlijk 1 april 2022 en bevat alle informatie betreffende de veiligheid en gezondheid van de werknemers in uw organisatie (statistiek over arbeidsongevallen, acties die ondernomen werden, structuur van de onderneming, personen verantwoordelijk voor de veiligheid, inlichtingen over de externe preventiedienst,…) van het afgelopen jaar.

 

Het jaarverslag moet niet meer worden verzonden naar de met het toezicht belaste ambtenaren van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk, maar moet ter beschikking worden gehouden voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

 

Er kunnen sancties worden opgelegd wanneer u deze verplichting niet nakomt.

 

Het model van jaarverslag en een toelichtende nota vindt u op de website van FOD WASO: https://werk.belgie.be/nl/jaarverslag-van-de-interne-dienst-voor-preventie-en-bescherming-op-het-werk-dienstjaar-2021

 

Wenst u bijstand bij het opmaken van uw jaarverslag of wenst u meer info? Let’s Talk

DEEL DIT BERICHT: