NEWSFLASH: Nieuwe regeling: Testen op Covid met behoud van loon

HR  •  26/11/2021  •  Lise Breine

De nieuwe cao nr. 160 van 19 november 2021 gesloten in de NAR voert namelijk tijdelijk een gerechtvaardigde afwezigheid van het werk in mét behoud van loon voor werknemers die milde symptomen ervaren en die op advies van de “Self Assessment Testing Tool” een Covid-19-test dienen te ondergaan.

Indien de SAT-tool een test adviseert, kan de werknemer een code aanvragen voor een gratis test. Vanaf het genereren van die code wordt automatisch een afwezigheidsattest afgeleverd dat de werknemer kan gebruiken om zijn afwezigheid gedurende maximaal 36 uur vanaf het moment waarop de SAT-tool de testcode genereert, te rechtvaardigen.

  • Is de test negatief, dan dient de werknemer de werkgever onmiddellijk te verwittigen over zijn werkhervatting;
  • Is de test positief, dan verwittigt de werknemer eveneens onmiddellijk zijn werkgever en levert hij een quarantaine-attest, dan wel een getuigschrift wegens arbeidsongeschiktheid af.

De werknemer dient evenwel op geen enkel moment bewijs te leveren van het effectief afleggen van de test, noch van het resultaat, hetgeen evident opnieuw de deur opent voor misbruik. Werknemers die kunnen telewerken, zijn er wel toe gehouden de arbeidsovereenkomst tijdens hun afwezigheid verder uit te voeren via telewerk tot het resultaat van de test bekomen is, met een maximumduur van 36 uur.

 

Deze regeling geldt van 19 november tot en met 28 februari 2022; de werknemer kan er tot 3 maal gebruik van maken.

 

Deze regeling is niet van toepassing op personen die ernstige symptomen vertonen, tot een risicogroep behoren, personen waarvan de gezondheidstoestand snel achteruit gaat, noch op werknemers die zich überhaupt te ziek voelen om te gaan werken.

DEEL DIT BERICHT: