Vanaf 2018 langere opzegtermijnen bouwsector

HR  •  19/11/2015  •  Julie Van Acker

Het uitzonderingsregime inzake opzegtermijnen voor de bouwsector werd door het Grondwettelijk Hof op 17 september 2015 nietig verklaard.
Voor arbeiders die actief zijn in de bouwsector in het kader van de tijdelijke en mobiele werkplaatsen gold een uitzonderingsregime van kortere opzegtermijnen. Dit uitzonderingsregime was, in tegenstelling tot de algemene regeling voor arbeiders in de bouwsector (deze stopt immers op 31 december 2017), niet gekoppeld aan een welbepaalde termijn en was dus voor onbepaalde duur.
Het Grondwettelijk Hof heeft nu recent geoordeeld dat het permanent karakter van deze regeling in strijd is met de Grondwet, waardoor ook voor de arbeiders op de tijdelijke en mobiele werkplaatsen met ingang van 2018 de langere opzegtermijnen moeten worden nageleefd.
Vanaf 1 januari 2018 valt de gehele bouwsector aldus onder de regeling van het eenheidsstatuut.
 

DEEL DIT BERICHT: