DE DOELGROEPVERMINDERINGEN EERSTE AANWERVINGEN WORDEN VERDER BEPERKT IN 2024

HR  •  30/08/2023  •  Lise Breine

Het principe van de doelgroepverminderingen eerste aanwervingen bestaat erin dat voor de eerste zes aanwervingen werkgevers (onder bepaalde strikte voorwaarden) in aanmerking komen voor een forfaitaire vermindering van hun basisbijdragen voor de sociale zekerheid gedurende een aantal kwartalen over een periode van 20 kwartalen vanaf het kwartaal van aanwerving. Voor een eerste werknemer is deze vermindering zelfs onbeperkt in de tijd.

 

Het bedrag van de forfaitaire verminderingen en het aantal kwartalen waarvoor de vermindering wordt toegepast, hangt af van het feit of het om een eerste, tweede of derde, vierde, vijfde of zesde werknemer gaat.

 

Een groot voordeel bij deze doelgroepverminderingen eerste aanwervingen is dat de vermindering niet gebonden is aan een bepaalde werknemer. De werkgever kan dus elk kwartaal opnieuw kiezen voor welke werknemer hij de vermindering toepast.

 

Vorig jaar werd reeds in belangrijke mate gesleuteld aan de toekenning van deze doelgroepverminderingen. Niet alleen werden de voorwaarden om aanspraak te maken op de doelgroepverminderingen eerste aanwervingen verstrengd, ook werd met ingang vanaf 1 januari 2022 de doelgroepvermindering voor de eerste werknemer beperkt tot 4.000 EUR per kwartaal.

 

Deze beperkingen worden in 2024 verder gezet. Vanaf 1 januari 2024 zouden volgende wijzigingen worden doorgevoerd:

 

  • De doelgroepvermindering voor de eerste werknemer zou vanaf 1 januari 2024 verder beperkt worden tot maximaal 3.100 EUR per kwartaal (ipv 4.000 EUR). Deze vermindering blijft voorlopig wel onbeperkt in de tijd gelden.
  • De verminderingen voor de vierde tot de zesde werknemer zouden worden geschrapt (met uitzondering van de verminderingen die nog vóór 1 januari 2024 zijn ingegaan, deze zouden verder worden toegekend tot hun einddatum).

 

Deze wijzigingen werden aangekondigd in het voorontwerp van programmawet dat werd goedgekeurd door de ministerraad op 28 april 2023. Wij houden u op de hoogte indien deze aangekondigde wijzigingen effectief worden omgezet in wetgeving.

 

Heeft u vragen inzake de doelgroepverminderingen eerste aanwervingen? Let’s talk !

 

(bron: Voorontwerp van programmawet | News.belgium)

DEEL DIT BERICHT: