Let's talk
Commercial

arrow-down-white

Het commerciële gebeuren vormt het hart van de onderneming.

 

Hoe maak ik correcte afspraken met mijn leveranciers, klanten, aannemers, etc. Wat moet ik doen als mijn factuur niet tijdig wordt betaald maar mijn goederen al zijn geleverd? Hoe kan ik de creaties van mijn onderneming beschermen? En ga zo maar verder.

 

A.lex staat haar klanten op dagdagelijkse basis bij in de commerciële aspecten van hun onderneming. Zij denkt mee met de ondernemer in het nemen van bepaalde (strategische) beslissingen en zit mee aan de onderhandelingstafel voor het afsluiten van commerciële deals.

 

Er wordt vanuit het commercieel departement van A.lex veel aandacht besteedt aan pro-actief handelen. Door jarenlang samen te werken met talrijke ondernemingen weten wij vaak al snel waar de pijnpunten zich op commercieel vlak situeren.

 

Wij begeleiden onze klanten bij de opbouw van een juiste juridische structuur binnen hun onderneming en gaan bestaande gewoontes in de onderneming optimaliseren op een juridisch sluitende maar commercieel aantrekkelijke wijze.

 

Soms kan het aangewezen zijn om te werken met verschillende handelsnamen of vennootschappen, soms zijn er goede algemene voorwaarden aanwezig maar zijn zij niet afdwingbaar omdat ze niet correct worden meegedeeld aan de klant, soms blijven de onbetaalde facturen te lang liggen en moet er sneller ingevorderd worden, etc.

 

A.lex maakt het haar taak om dergelijke pijnpunten pro-actief op te lossen en op te volgen, zodat de ondernemer zich kan bezig houden met zijn core-business.

 

En het mag gezegd worden, A.lex heeft een ondernemersmentaliteit en acht het essentieel om heel snel maar onderbouwd op de vragen van haar klanten te antwoorden.

 

Let's talk commercial.

Commercial news

Commercial  •  21/08/2023  •  Julie Van Acker

Betaalt uw klant die consument/particulier is zijn factuur niet? Dan moet u eerst een gratis herinnering sturen met enkele specifieke vermeldingen vooraleer u een schadevergoeding en bijkomende interesten kan aanrekenen.

 

Gratis herinnering

 

Wanneer een onderneming haar factuur...

Commercial  •  30/12/2022  •  Jean-Marc Simoens

Vanaf 1 januari 2023 treedt er een nieuwe wet in werking die het verbintenissenrecht hervormt. Het verbintenissenrecht is de basis waaraan bijna alle contractuele relaties getoetst worden. De wet geeft partijen veel meer de mogelijkheid om verschillende zaken zelf te regelen in het...

Commercial  •  07/06/2022  •  Jean-Marc Simoens

Sinds 1 juni 2022 hebben consumenten recht op een volledige garantietermijn van 2 jaar. Vóór 1 juni 2022 hadden consumenten eveneens recht op een garantie van 2 jaar, maar moesten zij na 6 maanden zelf aantonen dat de oorzaak van de slechte functionering al aanwezig was op moment van aankoop....

Commercial  •  23/03/2022  •  Jean-Marc Simoens

Wat zijn correcte algemene voorwaarden? Hoe stel ik deze op? Met welke wijzigingen dien ik rekening te houden in de toekomst? Wat zijn de aandachtspunten bij het opstellen van mijn algemene voorwaarden?

Op al deze vragen en meer geeft Jean-Marc Simoens tijdens een live webinar op 25/03 een...

Commercial  •  16/12/2021  •  Jean-Marc Simoens

Een ingebrekestelling is een officiële brief waarin u uw debiteur (zijnde, uw niet-betaler) een laatste maal aanmaant om binnen een bepaalde termijn zijn verbintenis (bijvoorbeeld het betalen van een factuur) uit te voeren.

 

De vorm van de ingebrekestelling is in principe geheel vrij en...

Commercial  •  23/11/2021  •  Jean-Marc Simoens

Al enkele maanden worden verschillende sectoren geconfronteerd met ongeziene prijsstijgingen van producten. De grote vraag naar materialen en grondstoffen zorgt niet enkel voor hogere prijzen maar leidt eveneens tot schaarste van deze materialen. De lange leveringstermijnen zijn tevens...

Commercial  •  09/09/2021  •  Jean-Marc Simoens

Algemene voorwaarden dienen geregeld aangepast en geüpdatet te worden. Het recht staat immers niet stil en de rechtbanken evenmin. Recent oordeelde een rechtbank dat een clausule waarin een schadevergoeding betaald diende te worden bij een annulering van een bestelling ongeldig was.

 

Hoe...

Commercial  •  20/11/2020  •  Jean-Marc Simoens

Al een geruime tijd worden consumenten beschermd tegen bepaalde clausules van ondernemingen.

 

Vanaf 1 december 2020 zullen ook ondernemingen meer beschermd worden tegen bepaalde clausules van andere ondernemingen. De nieuwe regeling heeft niet enkel invloed op standaardcontracten, maar op...

Commercial  •  14/02/2019  •  Jean-Marc Simoens

Enkele maanden geleden trad de nieuwe wet inzake bedrijfsgeheimen in werking. Iedere onderneming beschikt over bedrijfsgeheimen en/of vertrouwelijke informatie. Denk maar aan klanten- en leverancierslijsten, historiek van bestellingen, productieprocessen, financiële documenten, bedrijfsanalyses,...

Commercial  •  25/06/2018  •  Julie Van Acker

België heeft na wat zwoegen en zweten eindelijk een, laten we zeggen ambitieus wetsontwerp in de Kamer ingediend dat tegelijkertijd een aantal zaken wil doorvoeren:

 

-         Een verdere uitwerking van de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke...

Commercial  •  30/03/2018  •  Jean-Marc Simoens

Een beding van eigendomsvoorbehoud is onmisbaar in de algemene voorwaarden bij koop-verkoop activiteiten.

 

Het eigendomsvoorbehoud zorgt er voor dat men als leverancier de geleverde goederen kan terugeisen, wanneer blijkt dat de klant deze goederen niet betaalt. Door middel van het...

Commercial  •  15/01/2018  •  Jean-Marc Simoens

Op 7 september 2017 verscheen er een nieuwe wet die de huidige Faillissementswet en de Wet betreffende de continuïteit van ondernemingen (WCO) samenbrengt in een gemoderniseerde regelgeving in het Wetboek Economisch Recht (WER). Ondermeer de regels omtrent de bestuurdersaansprakelijkheid worden...

Commercial  •  06/06/2017  •  Jean-Marc Simoens

Recent werden we door de media overspoeld met diverse nieuwsberichten omtrent het virus Wannacry. Dit virus verzegelt bestanden op uw computer en geeft die weer vrij tegen betaling. Experts zijn het er over eens dat bedrijven dikwijls niet bestand zijn tegen dergelijke virussen en dat het aantal...

Commercial  •  29/05/2017  •  Jean-Marc Simoens

Wie met zijn bedrijf een lening of een investeringskrediet lopen heeft bij een bank zal wel al eens van een wederbeleggingsvergoeding of funding loss hebben gehoord.

 

Bedrijven die hun lening vervroegd willen en kunnen terugbetalen worden dikwijls verwacht een hoge...

Commercial  •  11/04/2017  •  Julie Van Acker

Op 25 mei 2018 wordt de nieuwe Europese Verordening inzake privacy van kracht, ook wel beter bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of de General Data Protection Regulation (GDPR).

 

Deze verordening regelt en vernieuwt heel wat aspecten omtrent privacy en zal bij ons...

Commercial  •  06/10/2016  •  Jean-Marc Simoens

U verstuurt als ondernemer een factuur naar uw klant (al dan niet elektronisch), maar achteraf blijkt dat het rekeningnummer waarop uw klant diende te betalen, vervalst werd.

 

Meer en meer duiken er berichten op van vervalste facturen.

 

De fraudeurs breken de brievenbussen van...

Commercial  •  27/06/2016  •  Julie Van Acker

Het moge duidelijk zijn dat de juridische hervormingen die Minister Koen Geens doorvoert overal hun invloed zullen hebben, ook in de bedrijfswereld. Eind 2015 werd een nieuwe wet door het parlement goedgekeurd die er op gericht is om niet-betwiste facturen tussen ondernemingen sneller,...