Vervalste facturen : Qui paie mal, paie deux fois

Commercial  •  06/10/2016  •  Jean-Marc Simoens

U verstuurt als ondernemer een factuur naar uw klant (al dan niet elektronisch), maar achteraf blijkt dat het rekeningnummer waarop uw klant diende te betalen, vervalst werd.

 

Meer en meer duiken er berichten op van vervalste facturen.

 

De fraudeurs breken de brievenbussen van BPost, dan wel van de klant open of, in geval van elektronische facturatie, hacken gewoonweg uw computer. Men vervalst het rekeningnummer waarop de klant moet betalen met als gevolg dat uw klant daadwerkelijk op een verkeerde bankrekening betaalt.

 

De vraag die zich hier stelt, is wie de gevolgen hiervan draagt. Dient de klant tweemaal te betalen of heeft zijn betaling op een vals rekeningnummer een ‘bevrijdende werking’ en wordt u dus als schuldeiser uiteindelijk niet betaald?

 

Om hier een antwoord op te kunnen geven, dienen we terug te grijpen naar artikel 1239 van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel bepaalt dat de betaling aan iemand die niet gemachtigd is om voor de schuldeiser te ontvangen, slechts bevrijdend werkt indien de schuldeiser die betaling bekrachtigd heeft of als hij daar voordeel heeft uit getrokken.

 

Vermits u een betaling op een vals rekeningnummer wellicht niet zult bekrachtigen, laat staan dat u hier enig voordeel zult uithalen, zal uw klant volgens het voormeld principe en de gekende rechtspraak aldus tweemaal moeten betalen. Quie paie mal, paie deux fois!

 

Wij zijn evenwel de mening toegedaan dat enige nuance op zijn plaats is. In iedere situatie zal men rekening houden met de feitelijke omstandigheden. Stel u voor dat u ingeval van elektronische facturatie geen firewall of antivirus programma heeft of dat u de factuur gewoonweg op de stoep legt en niet in de brievenbus van uw klant deponeert… Men mag aldus zeker niet de eigen zorgvuldigheid uit het oog verliezen!

 

DEEL DIT BERICHT: