Hoe bescherm ik mijn bedrijfsgeheimen?

Commercial  •  14/02/2019  •  Jean-Marc Simoens

Enkele maanden geleden trad de nieuwe wet inzake bedrijfsgeheimen in werking. Iedere onderneming beschikt over bedrijfsgeheimen en/of vertrouwelijke informatie. Denk maar aan klanten- en leverancierslijsten, historiek van bestellingen, productieprocessen, financiële documenten, bedrijfsanalyses, etc.

 

In bepaalde situaties kan het noodzakelijk zijn om dergelijke vertrouwelijke informatie te beschermen.

Denk maar aan informatie die u uitwisselt in het kader van onderhandelingen omtrent een eventuele samenwerking of wanneer een onderaannemer toegang heeft tot klanteninformatie of andere gevoelige informatie tijdens een effectieve samenwerking.

Indien deze informatie zou terechtkomen in de verkeerde handen kan dit een groot nadeel betekenen voor uw onderneming. Dergelijke informatie kan immers een grote commerciële en concurrentiele waarde hebben.

 

Het Wetboek Economisch Recht noemt deze informatie bedrijfsgeheimen, dewelke beschermd kunnen worden. Dit is echter niet voor alle informatie het geval.

 

Volgens het Wetboek Economisch Recht, zoals recentelijk aangepast door de nieuwe reglementering inzake bedrijfsgeheimen, kan er maar sprake zijn van een bedrijfsgeheim wanneer de informatie aan volgende cumulatieve voorwaarden voldoet:

 

  • de informatie moet geheim zijn, hetgeen betekent dat ze niet algemeen bekend of algemeen toegankelijk mag zijn;
  • de informatie heeft een handelswaarde, juist omdat ze geheim is en
  • de informatie is onderworpen aan redelijke maatregelen om ze te beschermen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er een geheimhoudingsovereenkomst of non-disclosure agreement (NDA) is.

Het Wetboek Economisch Recht geeft de mogelijkheid om op te komen tegen de onrechtmatige verkrijging, het onrechtmatig gebruik en de onrechtmatige openbaarmaking van een bedrijfsgeheim, in bepaalde gevallen zelfs tegen derden.

 

Zo zal een onderaannemer, met wie u samenwerkt, of een werknemer die kopieën maakt van bedrijfsgeheimen (klantenlijsten, bedrijfsprocessen…) terwijl deze niet bevoegd is om deze kopieën te maken, een onrechtmatige verkrijging begaan. Stel dat deze onderaannemer of werknemer echter zelf informatie op rechtmatige wijze en op een onafhankelijke wijze heeft ontdekt of zelf heeft uitgevonden (denk maar aan reverse engineering), dan zal er geen sprake zijn van een onrechtmatige verkrijging.

 

Wanneer men bedrijfsgeheimen, die men onrechtmatig heeft verkregen, openbaar maakt, begaat men in principe steeds een onrechtmatige openbaarmaking. Rechtmatig verkregen informatie (een onderaannemer, met wie je samenwerkt, die bijvoorbeeld in het kader van een opdracht zicht heeft op klanteninformatie en bedrijfsanalyses) is eveneens een bedrijfsgeheim, maar wordt best beschermd met een geheimhoudingsovereenkomst (NDA).

Rechtmatig verkregen informatie die openbaar gemaakt wordt, wordt immers pas onrechtmatig openbaar gemaakt eens deze openbaarmaking verboden wordt in een geheimhoudingsovereenkomst.

 

Een goede geheimhoudingsovereenkomst (NDA) is dan ook op vandaag nog nooit zo belangrijk geweest.

 

Het Wetboek Economisch Recht voorziet tevens in bepaalde actiemogelijkheden om op te treden tegen een onrechtmatige verkrijging, gebruik en openbaarmaking. Zo kan een stakingsvordering (stopzetting, verbod of zelfs vernietiging van de inbreukmakende producten) verkregen worden voor de rechtbank, alsook een schadevergoeding.

 

De nieuwe wettelijke regeling kan dan ook een goede bescherming bieden voor gevoelige en vertrouwelijke informatie, mits er kan aangetoond worden dat u als onderneming het nodige hebt gedaan om deze bedrijfsgeheimen zoveel als mogelijk te beschermen.

 

Een goede geheimhoudingsovereenkomst afgestemd op deze nieuwe reglementering is daartoe het juiste middel.

DEEL DIT BERICHT: