Let's talk
HR

arrow-down-white

What’s in a name? Het HR gebeuren dekt vele ladingen en is wellicht het meest onderhevig aan wijzigende wetgeving. Een onderneming die personeel in dienst heeft, dient met talrijke regels rekening te houden en kan op vandaag onmogelijk nog op de hoogte zijn van alle toepasselijke wetgeving.

 

Iedere onderneming wordt vroeg of laat geconfronteerd met een ontslagkwestie, een zieke werknemer, concurrentie van (voormalige) werknemers, privacy issues zoals e-mailgebruik, etc.

 

Het HR departement van A.lex helpt de onderneming dan ook bij de uitwerking van een correct en juridisch sterk onderbouwd personeelsbeleid zodat het voor zowel de werkgever als de werknemer duidelijk is welke de regels zijn die gelden binnen de onderneming en welke de sancties zijn indien deze niet worden nageleefd. De creatie van een dergelijk personeelskader zorgt ervoor dat er achteraf veel minder problemen zijn of minstens dat de onderneming sterk staat bij eventuele geschillen.

 

De laatste jaren is het bovendien voor vele ondernemingen heel moeilijk om geschikt personeel te vinden en wordt er meer en meer beroep gedaan op zelfstandigen of (buitenlandse) onderaannemers om het werk gedaan te krijgen. Helaas zijn menig ondernemingen niet op de hoogte van de strenge regels die hieromtrent gelden.

 

Dat is ook de sociale inspectiediensten niet ontgaan en de controles op schijnzelfstandigheid en werken met (buitenlandse) onderaannemers zijn exponentieel toegenomen. A.lex bezit hierin een doorgedreven expertise en tracht haar klanten hierover te sensibiliseren, maar ondersteunt hen uiteraard ook bij de voorbereiding van dergelijke controles alsook tijdens de controles zelf.

 

Ook welzijn op het werk wint in sterke mate aan belang. De Coronacrisis heeft dit bovendien in een stroomversnelling gebracht. A.lex werkt dan ook zeer frequent samen met de preventieadviseurs om het welzijnsbeleid binnen de onderneming op poten te zetten.

 

Kortom, het volledige HR-gebeuren van een onderneming is in veilige handen bij A.lex.

 

Let's talk HR.

HR news

HR  •  29/04/2024  •  Lise Breine

In de maand juni ligt de focus van de sociale inspectiediensten voornamelijk op de horecasector.

 

Behoort u als onderneming tot deze sector dan is de kans groter dat de inspectie (aangekondigd of onaangekondigd) bij u langs komt.

 

Om u hierop te kunnen voorbereiden, publiceerde  de...

HR  •  19/02/2024  •  Lise Breine

In de maand maart ligt de focus van de sociale inspectiediensten voornamelijk op de verhuissector.

 

Behoort u als onderneming tot deze sector dan is de kans groter dat de inspectie (aangekondigd of onaangekondigd) bij u langs komt.

 

Om u hierop te kunnen voorbereiden, publiceerde ...

HR  •  27/12/2023  •  Lise Breine

Zoals aangekondigd in onze newsflash van december 2023 ligt de focus van de sociale inspectiediensten in de maand januari op de bouwsector.

 

Behoort u als onderneming tot deze sector?

 

Dan is de kans groter dat de inspectiediensten (aangekondigd of onaangekondigd) bij u...

HR  •  18/12/2023  •  Lise Breine

Naar jaarlijkse gewoonte heeft de sociale inlichtingen-en opsporingsdienst (SIOD) op haar website opnieuw de flitscontroles aangekondigd voor het komende jaar.

 

In 2024 hebben volgende sectoren bijgevolg meer kans dat de Sociale Inspectiediensten hen een aangekondigd of onaangekondigd...

HR  •  28/11/2023  •  Lise Breine

In de maand december ligt de focus van de sociale inspectiediensten namelijk op de vleessector.

 

Behoort u als onderneming tot deze sector dan is de kans groter dat de inspectie (aangekondigd of onaangekondigd) bij u langs komt.

 

Om u hierop te kunnen voorbereiden, publiceerde  de...

HR  •  28/10/2023  •  Lise Breine

Met ingang vanaf vandaag, 28 oktober 2023, treden twee belangrijke wetswijzigingen in werking met betrekking tot de geldende opzeggingstermijnen bij ontslag:

 

  1. Opzegging door werknemer: opzeggingstermijn van maximaal 13 weken

 

Vanaf 28 oktober 2023 zal elke werknemer die zelf...

HR  •  29/09/2023  •  Lise Breine

In de maand oktober ligt de focus van de sociale inspectiediensten namelijk op de zogenaamde groene sectoren. Dit zijn de sectoren die vallen onder het paritaire comités van de landbouw (PC 144), de tuinbouwbedrijven (PC 145) en de technische land- en tuinbouwwerken (PC 132).

 

Behoort u...

HR  •  11/09/2023  •  Lise Breine

Wat?

Werkgevers die invalide medewerkers progressief tewerkstellen kunnen een werkhervattingspremie van 1.000 euro aanvragen. De premie is bedoeld om langdurig zieke werknemers die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt, te re-integreren.

 

Werkhervatting werknemer / zelfstandige?

Om als...

HR  •  30/08/2023  •  Lise Breine

Het principe van de doelgroepverminderingen eerste aanwervingen bestaat erin dat voor de eerste zes aanwervingen werkgevers (onder bepaalde strikte voorwaarden) in aanmerking komen voor een forfaitaire vermindering van hun basisbijdragen voor de sociale zekerheid gedurende een aantal kwartalen...

HR  •  12/07/2023  •  

Met trots stellen we onze samenwerking met GIGhouse voor!

 

Samen wensen we de HR medewerker/freelancer up-to-date te houden over de do's and don'ts binnen het ondernemings- en arbeidsrecht.

 

De tips and tricks geven we met veel plezier mee in de geplande workshops maar via onze...

HR  •  03/07/2023  •  Lise Breine

Op 1 juni 2023 werd de wet gestemd in het federaal parlement met betrekking tot de sociale verkiezingen van 2024. Deze wet werd op 30 juni 2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en trad onmiddellijk in werking.

 

In deze wet werd onder andere de verkiezingskalender vastgelegd. Meer...

HR  •  17/05/2023  •  Lise Breine

We informeerden u reeds dat er een wetsvoorstel was ingediend om het mogelijk te maken voor werkgevers om een koopkrachtpremie tot maximaal 750 EUR toe te kennen aan hun werknemers.

 

Op 28 april 2023 werd het KB betreffende de koopkrachtpremie gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit...

HR  •  27/04/2023  •  Lise Breine

  • Wat? Een vergoeding voor werknemers van 0,27 euro per met de fiets afgelegde kilometer (jaarlijkse indexatie van het bedrag).
  • Voor wie? Alle werknemers uit de private sector
  • Welke verplaatsingen? Voor de verplaatsingen die de werknemer regelmatig verricht tussen de woonplaats en de plaats...

HR  •  30/03/2023  •  Lise Breine

Werkgevers kunnen binnenkort een (voordelige) koopkrachtpremie t.b.v. maximaal 750 EUR aan hun werknemers toekennen.

 

Op 28 maart werd namelijk het wetsvoorstel ingediend tot invoering van de langverwachte koopkrachtpremie.

 

Voordelen van deze koopkrachtpremie zijn de...

HR  •  08/02/2023  •  Lise Breine

We informeerden u reeds dat de transportsector deze maand op de radar van de sociale inspectie staat.

 

In het kader van de uitvoering van het Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2023-2024, wordt in de maand februari namelijk een nationale flitscontrole in de transportsector...

HR  •  21/11/2022  •  Julie Van Acker

Op 10 november 2022 werd de Arbeidsdeal gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Deze wet bevat heel wat zaken die voor u als werkgever van belang zijn.

 

Eén van de verplichtingen in de wet moet evenwel reeds tegen 1 april 2023 (!) in uw onderneming worden ingevoerd, met name het recht...

HR  •  29/06/2022  •  Lise Breine

In februari geraakte de federale regering het eens over de fameuze ‘Arbeidsdeal’. Een akkoord over een pakket aan arbeidsmarktmaatregelen met als doel enerzijds het Belgische arbeidsrecht verder te moderniseren en te flexibiliseren en anderzijds een werkgelegenheidsgraad van 80 % te bereiken...

HR  •  11/05/2022  •  Lise Breine

Sinds vandaag, 11 mei 2022, is ook de laatste fase van de pandemiewet (met name de nazorgfase) afgelopen.

 

Dit betekent ook het einde van  de waakzaamheidsfase van de “Generieke Gids Veilig Werken tijdens een epidemie of een pandemie”. Concreet houdt dit in dat er geen verplichte...

HR  •  31/03/2022  •  Lise Breine

Elke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk van een werkgever die ten minste één werknemer tewerkstelt, is wettelijk verplicht om een jaarverslag op te maken van de activiteiten van het voorbije werkjaar.

 

Telt uw organisatie minder dan 20 werknemers, dan voert u als...

HR  •  10/03/2022  •  Lise Breine

In onze nieuwsbrief van 10 december 2021 hebben wij toelichting verschaft inzake de Europese Richtlijn ter bescherming van klokkenluiders en de verplichting van de lidstaten om deze Richtlijn tegen uiterlijk 17 december 2021 in nationaal recht om te zetten.

 

België haalde deze deadline...

HR  •  07/03/2022  •  Lise Breine

Vandaag (7 maart 2022) treedt de nieuwe generieke gids ‘Veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie’ in werking.

 

Net zoals de vorige versies, bevat deze gids diverse preventiemaatregelen om ervoor te zorgen dat werknemers in veilige en gezonde omstandigheden kunnen blijven werken...

HR  •  27/01/2022  •  Lise Breine

Naar jaarlijkse gewoonte heeft de sociale inlichtingen-en opsporingsdienst (SIOD) op haar website opnieuw de flitscontroles aangekondigd voor 2022.

 

Volgende sectoren hebben bijgevolg meer kans dat de Sociale Inspectiediensten hen een bezoekje zullen brengen:

 

  • Februari:...

HR  •  10/12/2021  •  Lise Breine

Op 23 oktober 2019 werd de Richtlijn 2019/1937, beter gekend als de Richtlijn ter bescherming van klokkenluiders, door het Europees Parlement goedgekeurd (hierna: “de Richtlijn”).

 

De Richtlijn dwingt de lidstaten tot de invoering van vertrouwelijke interne en externe meldingskanalen, een...

HR  •  26/11/2021  •  Lise Breine

De nieuwe cao nr. 160 van 19 november 2021 gesloten in de NAR voert namelijk tijdelijk een gerechtvaardigde afwezigheid van het werk in mét behoud van loon voor werknemers die milde symptomen ervaren en die op advies van de “Self Assessment Testing Tool” een Covid-19-test dienen te...

HR  •  18/11/2021  •  Lise Breine

Op het overlegcomité van 17 november 2021 werd beslist om telewerk opnieuw verplicht te maken, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering. Deze verplichting geldt vanaf 20 november, en dat gedurende minstens 4 dagen per week. Vanaf 13...

HR  •  16/11/2021  •  Julie Van Acker

De ministerraad heeft op 10 november 2021 op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de doelgroepvermindering voor eerste werknemers.

 

Het ontwerp geeft gedeeltelijk...

HR  •  29/10/2021  •  Julie Van Acker

Onze collega, Julie Van Acker, werd door de RSZ erkend als sociaal dienstverrichter. In die hoedanigheid kan zij, mits mandaat, de toegang bekomen tot de beveiligde onlinediensten van de sociale zekerheid om tal van administratieve handelingen in uw naam te vervullen.

 

Eén van de...

HR  •  20/09/2021  •  Lise Breine

Nu de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan stilaan beginnen te versoepelen en ons dagelijks leven er terug begint uit te zien als weleer, kan ook de vraag gesteld worden of het bedrijfsleven terug zal keren naar de vroegere gewoontes.

 

Telewerk werd in vele...

HR  •  10/02/2021  •  Julie Van Acker

Minister van Werk, de heer Dermagne, heeft op 21 januari 2021 de Nationale Arbeidsraad om advies gevraagd over de invoering van een omstandigheidsverlof met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming van COVID-19.

 

De Nationale Arbeidsraad (NAR) is samengesteld uit...

HR  •  18/01/2021  •  Julie Van Acker

Zoals de pers reeds te kennen gaf, heeft de overheid ‘in alle stilte’ de maatregelen om het coronavirus tegen te houden, verlengd tot 1 maart 2021.

 

De overheid heeft de maatregelen echter niet alleen verlengd, ze heeft ze, vooral naar de werkgever toe, ook uitgebreid.

 

De kans dat...

HR  •  11/01/2021  •  Julie Van Acker

Sinds 1 januari 2016 geldt een bijna volledige vrijstelling van basiswerkgeversbijdragen voor de aanwerving van een eerste werknemer. Naast een aantal andere voorwaarden diende te aanwerving in principe plaats te vinden vóór 1 januari 2021.

 

Het Federaal Regeerakkoord van september 2020...

HR  •  27/10/2020  •  Mattijs Vanmarcke

Het coronavirus is opnieuw aan een steile opmars bezig in ons land en dat laat niemand ongemoeid.

 

Met het eindejaar in aantocht, bereiden veel werkgevers zich alvast voor op (nog) strengere maatregelen, slechtere economische omstandigheden en nieuwe, snel wijzigende vraagstukken op...

HR  •  03/12/2019  •  

Het Arbeidshof in Brussel moest zich uitspreken over een zaak waarbij een werkgever het bewijs van het ontslag om dringende reden staafde met een e-mail uit de persoonlijke mailbox van de werknemer.

 

In de concrete situatie had een werknemer via haar e-mailadres van het werk...

HR  •  11/10/2019  •  

 

Van 11 mei 2020 tot 24 mei 2020 vinden de sociale verkiezingen plaats voor de oprichting en vernieuwing van de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk (comité).

 

Als een onderneming gewoonlijk gemiddeld minstens 50 werknemers in dienst heeft moeten...

HR  •  10/04/2017  •  Julie Van Acker

Op 23 februari 2017 werd de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk, ook wel de Wet Peeters genaamd, goedgekeurd in de Kamer.

 

De Wet van 5 maart 2017 is er op gericht om enerzijds voor de werkgever wendbaar werk te creëren en anderzijds de werknemer toe te laten tot een job die werkbaar is. De wet...

HR  •  01/07/2016  •  Julie Van Acker

De wet ‘Macron’ hervormt in Frankrijk het principe van detachering van loontrekkende buitenlandse chauffeurs en wordt met ingang van 1 juli 2016 van kracht op het Frans grondgebied. Het transport wordt door de wet ‘Macron’, decreet 2016/418, onder detachering geplaatst. Dit is een zeer...

HR  •  27/06/2016  •  Julie Van Acker

Herinner u dat er reeds enige tijd een regeling voorhanden is die erin bestaat om eerste aanwervingen (aanvankelijk, de eerste drie aanwervingen, daarna de eerste vijf) een stuk goedkoper te maken door de werkgeversbijdragen gedurende een welbepaalde periode te reduceren.

Als gevolg van de...

HR  •  19/11/2015  •  Julie Van Acker

Het uitzonderingsregime inzake opzegtermijnen voor de bouwsector werd door het Grondwettelijk Hof op 17 september 2015 nietig verklaard.
Voor arbeiders die actief zijn in de bouwsector in het kader van de tijdelijke en mobiele werkplaatsen gold een uitzonderingsregime van kortere...