Koopkrachtpremie voor werknemers

HR  •  30/03/2023  •  Lise Breine

Werkgevers kunnen binnenkort een (voordelige) koopkrachtpremie t.b.v. maximaal 750 EUR aan hun werknemers toekennen.

 

Op 28 maart werd namelijk het wetsvoorstel ingediend tot invoering van de langverwachte koopkrachtpremie.

 

Voordelen van deze koopkrachtpremie zijn de volgende:

 

  1. Er zijn geen werknemersbijdragen verschuldigd op de premie;
  2. De werkgeversbijdragen zijn beperkt tot 16,5 %;
  3. De premie is vrijgesteld van belastingen tot een (niet te indexeren) maximumbedrag van 750 EUR;
  4. De koopkrachtpremie is volledig aftrekbaar als beroepskost (i.t.t. bijvoorbeeld maaltijdcheques of ecocheques die niet of slechts gedeeltelijk aftrekbaar zijn);
  5. De koopkrachtpremie wordt niet meegerekend voor de loonnorm;
  6. De koopkrachtpremie wordt niet als loon beschouwd indien voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden.

Vooraleer u de premie kan toekennen, dient het wetsvoorstel te worden goedgekeurd door het Parlement en vervolgens gepubliceerd te worden in het Belgisch Staatsblad.

 

We keep u posted!

 

Vragen? Let’s talk

 

DEEL DIT BERICHT: