NEWSFLASH: VANAF 1 MEI 2023 KRIJGEN ALLE WERKNEMERS EEN FIETSVERGOEDING

HR  •  27/04/2023  •  Lise Breine

  • Wat? Een vergoeding voor werknemers van 0,27 euro per met de fiets afgelegde kilometer (jaarlijkse indexatie van het bedrag).
  • Voor wie? Alle werknemers uit de private sector
  • Welke verplaatsingen? Voor de verplaatsingen die de werknemer regelmatig verricht tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling met de fiets (vb. min. één keer per week of een volledig seizoen,…).
  • Plafond? De toekenning van de vergoeding wordt geplafonneerd op een afstand van maximum 20 kilometer per enkel traject.
  • Formaliteiten? de werknemer moet een verklaring op erewoord invullen en ondertekenen waarin hij het aantal kilometers vermeldt dat hij met de fiets aflegt tussen zijn woonplaats en de plaats van tewerkstelling, evenals het betrokken aantal dagen in die maand.
  • Rechtsgrond? Nationale cao nr. 164.

 

Heeft u vragen over de fietsvergoeding? Let’s talk !

DEEL DIT BERICHT: