Newsflash: nieuwe generieke gids treedt vandaag in werking

HR  •  07/03/2022  •  Lise Breine

Vandaag (7 maart 2022) treedt de nieuwe generieke gids ‘Veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie’ in werking.

 

Net zoals de vorige versies, bevat deze gids diverse preventiemaatregelen om ervoor te zorgen dat werknemers in veilige en gezonde omstandigheden kunnen blijven werken tijdens de pandemie met het oog op de continuïteit van de activiteiten van de ondernemingen.

 

De nieuwe gids is niet enkel gericht op de huidige COVID-19 crisis, maar is bij uitbreiding ook bedoeld voor eventuele toekomstige epidemieën en pandemieën.

 

De gids is opgebouwd uit 3 fases die kunnen worden geactiveerd op ondernemingsniveau, sectorniveau of overheidsniveau:

 

  1. de waakzaamheidsfase: preventiemaatregelen om een epidemie of pandemie onder controle te houden en uitbraken te voorkomen;
  2. de interventiefase: strengere preventiemaatregelen omdat er sprake is van meerdere besmette personen (clusters) en er uitbraken kunnen ontstaan;
  3. de kritische fase: de meest strenge preventiemaatregelen om uitbraken onder controle te krijgen en verspreiding van het infectieus agens af te remmen bij sterk verhoogde circulatie van het infectieus agens.

Vanaf vandaag is de waakzaamheidsfase van toepassing voor de verschillende ondernemingen, tenzij  een onderneming, een bepaalde sector of een bevoegde overheid zou beslissen tot het activeren van een hogere fase.

 

U vindt de nieuwe Generieke Gids hier:

https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/generiekegids_maart2022.pdf

DEEL DIT BERICHT: