De koopkrachtpremie is een feit

HR  •  17/05/2023  •  Lise Breine

We informeerden u reeds dat er een wetsvoorstel was ingediend om het mogelijk te maken voor werkgevers om een koopkrachtpremie tot maximaal 750 EUR toe te kennen aan hun werknemers.

 

Op 28 april 2023 werd het KB betreffende de koopkrachtpremie gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit KB is op 1 mei 2023 in werking getreden.

 

Wat werd er beslist?

 • Toekenning via collectieve arbeidsovereenkomst (op sector- of ondernemingsniveau) of via een individuele overeenkomst bij gebrek aan vakbondsafvaardiging in de onderneming
 • bedrag:
  • max. 500 EUR voor ondernemingen met een hoge winst
  • max. 750 EUR voor ondernemingen met een uitzonderlijk hoge winst
  • op sector- of ondernemingsniveau kan er in een lager bedrag worden voorzien.
 • De consumptiecheque mag niet worden toegekend ter vervanging of omzetting van loon, premies of andere voordelen
 • de koopkrachtpremie mag enkel worden uitgereikt vanaf 1 juni 2023 tot en met 31 december 2023
 • de koopkrachtpremie moet geldig zijn tot en met 31 december 2024
 • beperkte bestedingsmogelijkheden:
  • ter betaling van een eetmaal of voor aankoop van verbruiksklare voeding (cfr. maaltijdcheques)
  • voor de aankoop van producten en diensten met een ecologisch karakter die opgenomen zijn in de lijst bij cao nr. 98 (cfr. ecocheques)

Zoals aangegeven in onze nieuwsbrief van 30 maart 2023, zijn er enkele voordelen aan het toekennen van deze consumptiecheque:

 

 • vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing voor de werknemer;
 • volledig aftrekbaar voor de werkgever

Wel is er voor de werkgever een werkgeversbijdrage van 16,5 %.

 

Wordt een koopkrachtpremie toegekend, zonder dat aan de voorwaarden werd voldaan, zal deze als loon worden beschouwd en zullen de gebruikelijke sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn.

 

Advies: aangezien de sectorale onderhandelingen nu volop op gang zullen komen en de begrippen ‘hoge winst’ en ‘uitzonderlijk hoge winst’ sectoraal zullen worden gedefinieerd, is het aan te raden het resultaat van deze sectorale onderhandelingen even af te wachten alvorens de koopkrachtpremie op ondernemingsniveau toe te kennen.

Wenst u meer info? Let’s talk!

DEEL DIT BERICHT: