A-lex

Let's talk
HR

icon-scrolldown.svg

Start scrolling

A.lex adviseert en begeleidt ondernemingen in de diverse takken van het sociaal recht:
 

  • opmaak van arbeidsovereenkomsten, management- en dienstverleningsovereenkomsten, arbeidsreglementen
  • aanwerving en ontslag van werknemers
  • sociale inspectie (bijstand bij controle, onderhandelingen, regularisatie)
  • werkloosheidreglementering
  • arbeidsongevallen
  • collectief arbeidsrecht (overdracht onderneming, ondernemingsraad, CPBW, ...)
  • sociale verkiezingen
  • schijnzelfstandigheid
  • buitenlandse tewerkstelling en detachering
  • veiligheid en welzijn op het werk